Sista ÅVG på lördag

Nu på lördag 10 – 13 är det säsongens sista öppethållande på ÅVG.

Jag öppnar igen troligtvis torsdag 17 – 19 den 16 maj nästa år.