Styrelsemöte SAMS

Arbete med planering av kommande versamhet nu när föreningen omorganiseras. Planeringen började med allmänt spånande med post-it lappar om hur nya styrelsen ska arbeta och hålla kontakt med medlemmarna.

Frågor som kom upp var webplats, tidningen, utbildningar, geografiska arbetsgrupper, tema arbetsgrupper, rekrytering av medlemmar, myndighetskontakter, styrelsens inre arbete. Olika arbetsutskott formades för olika uppgifter. Jag hamnade i AU för att sköta SAMS LiknedIn-grupp, AU för styrelsens inre arbete och AU för AmIng-utbildning vid YH och sannolikt av i AU för SAMS Webplats.