Oktobervädret

I oktober blev nederbörden 56,5 mm under 12 nederbördsdygn. Det är betydligt mindre är medelvärdet för oktober under de senaste 11 åren, som är 76,4 mm. Den mesta nederbörden ca 40 mm kom under andra veckan av månaden.

Medeltemperaturen i oktober var 1,3 grader, vilket är kallare än 11-årsmedelvärdet på 3,8 grader. Månadens max-temperatur blev 12 grader och är lägre än månadsmedelvärdet för de senaste 11 åren på 12,9 grader. Min-temperaturen, som uppmättes flera nätteri slutet av månaden, var – 7,8 grader. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -6,5 grader. Det innebär att temperaturen under spetember varit kallare än normal. Det har också varit åtskilliga frostnätter under månden och nio nätter med frost och utan nederbörd.

Det innebär att oktober blev kallare och torrare än normalt.