Administrativt arbete

Senaste veckorna har det varit en hel del administrativt arbete, bl a ekonomisk redovisning av Nordbiföreningens projekt, debitera fiskevattenarrende och förbereda utdebitering i Samfällighetsföreningen mm. I helgen väntar representantskapsmöte med SRF på Hasselö.