Kort rapport från Nordbimötet

Från lunch lördag till lunch söndag hölls det årliga fysiska styrelsemötet då vi alla träffas på plats. Övriga styrelsemöten under året hålls digitalt. Som vanligt samlades vi i Sollentuna på hotell Scandic Star. Vi mötet avhandlades bl a läget i våra projekt, kommande årsmöte och nordbikonferensen, stamboken som förs över våra avelsbin och tidningen Nordbi Aktuellt. Vi diskuterade även ekonomin då vi idag saknar en buffert för att driva våra projekt. Vi får projektfinansiering från EU:s Landbygdsprogram via Jordbruksverket och SBR. Problemet är att vi måste genomföra projekten och får bara rekvirera i efterhand. Det innebär att föreningen egentligen skulle behöva ha en buffertlikviditet i storleksordningen 250 000 kr för att kunna lägga ut kostnader till projekt i den storleksordningen.