Undervisning till veckan

Efter en tid med inställd färja gick det i sista stund att ta sig iland för att under morgondagen köra ner till Sundsvall. Hela veckan som kommer ska jag undervisa blivande arbetsmiljöingenjörer. Det är studenter vid Yrkeshögskolan Mitt som ska lära sig om kemiska arbetsmiljörisker och hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsplatsluft.