November kall och nederbördsrik

November blev nederbördsrik med 137,8 mm under 16 nederbördsdygn. Det är den mesta nederbörden i november för de senaste 11 åren. Det är nästan dubbelt så mycket nederbörd, som medelvärdet för november under de senaste 11 åren, som är 74,7 mm. Det är också nederbördsrekord för november sedan 2003, då mätningarna flyttades från Holmöngadd och påbörjades här på Holmön.

Snödjupet i slutet av månaden uppmättes till 27 cm. Det är största snödjup sedan 2016 då 47 cm uppmättes som mest. Den mesta nederbörden kom under de första 10 och sista 10 dagarna i månaden. Ca 2/3-delar av nederbörden kom som regn och ca 1/3-del som snö.

I november var medeltemperaturen -1,8 grader. Det är kallare än 11-årsmedelvärdet på 0,9 grader. Max-temperatur i november var 4,6 grader och uppmättes den 7 november. Det är kallare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 11 åren som är 8,0 grader. Min-temperaturen, som uppmättes natten till den 22 november, var -14,2 grader. Min-temperaturen var därmed under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -12 grader. Det innebär att temperaturen under november varit kallare än normalt.

Sammanfattningsvis innebär detta att november blev kallare och nederbördsrikare än normalt.