Idag presentation av mätningar

Idag har jag besökt Stockholm för en presentation av höstens mätningar av asfaltrök. Presentation mottogs väl och kunden kände sig nöjd. Problemet med asfaltrök har verkligen engagerat personal hos kunden.

Många ämnen mättes
Två mätplatser med fyra mätpunkter/plats och 8-9 prov/mätpunkt