Klart med finansiering av skoterled

Vid möte i dag blev det klart att Kommunen, Länsstyrelsen och ev Regionen går in och finansierar upprättande av en skoterled till Holmön. Arbetet kan nu påbörjas med ismätning och stakning av leden. Det är dock oklart hur länge leden kommer att kunna hållas öppen då det slutliga bidraget inte är fastställt än. Även om isen är tjock nog så kan inte leden öppnas än då det idag är så nära till iskanten i söder.