Nytt skoterspår i norr

Rekar nytt spår från Gästhamnssidan och norr om farleden ända till Norrfjärden. Grov hopfrusen is i Byviken, men översnöad så det går bra att köra. Halva sträckan från Lillhälla och ut mot mitten är det snöskavler på 5-10 cm med fläckar med bar is. Från mitten och in mot Röda bojen är det snöskavler med 10-15 cm snö och bara enstaka fläckar med renblåst is. Inne i Norrfjärden är det 15-20 cm snö och inne i hamnen ca 30 cm snö. Stakar glest på norra sidan av leden ca 300 m lucka. Färjepersonalen vill dock inte ha leden in i hamnen i Norrfjärden p g a manöverutrymme för svävaren. Jag måste därför ändra sträckningen av skoterspåret så snart som möjligt, d v s då vädret bli bättre igen efter snöovädret.