Vädret i Januari

I januari fick vi 40,2 mm nederbörd under 11 nederbördsdygn. Det är betydligt mindre nederbörd än medelvärdet under de senaste 11 åren för januari, som är 59,7 mm under 18 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom som snö, men under tredje veckan i månaden kom ca 13 mm som regn eller snöblandat regn.

Januari inleddes med ett snödjup på 50 cm. Det största snödjupet uppmättes den 20 januari med 65 cm. I slutet av månaden hade snön sjunkit ihop, bl a på grund av regnet, och snödjupet var då 56 cm. Det innebär att snödjupet är något större än medelvärdet för största snödjup under den senaste 11-års perioden, som är 50 cm. Under de senaste 11 åren har max snödjupet i januari under tre år varit lika eller större än i år.

Januari hade mycket växlande temperaturer med en riktig köldknäpp i inledningen av månaden med temperatur under -30 grader och en mitt i månaden med drygt -25 grader. Däremellan två kraftiga töperioder med flera plusgrader. Det var -9,4 grader i medeltemperatur i januari. Det är betydligt kallare kallare än 11-årsmedelvärdet som är -5,2 grader. Max-temperatur i januari var 5,2 grader och uppmättes den 10 december. Det är varmare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 11 åren som är 3,5 grader. Min-temperaturen uppmättes natten till den 5 januari och var -34,5 grader. Min-temperaturen var därmed långt under medelvärdet för de senaste elva åren, som är -18,7 grader. Det innebär att temperaturen under januari, trots varm maxtemp, varit avsevärt kallare än normalt.

Sammanfattningsvis innebär detta att januari 2024 varit kallare, torrare än normalt, och med ett snödjup över det normala.