Februari kall och lite torr

Under februari kom 42,2 mm nederbörd under 15 nederbördsdygn. Det är mindre nederbörd än medelvärdet under de senaste 11 åren, som är 51,1 mm under 16 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom som snö, men under senare delen månaden kom ca 4 mm, som regn eller snöblandat regn.

I inledningen av februari var snödjupet 56 cm. Det största snödjupet uppmättes den 22 februari med 90 cm. Det är största uppmätta snödjup i februari under de senaate 12 åren. I slutet av månaden hade snön sjunkit ihop, bl a på grund av regnet, och snödjupet var då 78 cm. Det innebär att snödjupet är större än medelvärdet för största snödjup under den senaste 12-års perioden, som är 57,5 cm. Medelvärdet för lägsta snödjup är 31,4 vilket är betydligt mindre än minsta snödjup i år som var 55 cm.

Det var mycket växlande temperaturer även i februari med en riktig köldknäpp i mitten av månaden med lägsta temperatur med -27,5 grader natten till den 11 februari. Månaden inleddes och avslutades dock med två kraftiga töperioder med flera plusgrader. Medeltemperaturen i februari blev -7,4 grader. Det är kallare än 12-årsmedelvärdet som är -5,4 grader. Max-temperatur i februari blev 3,3 grader och uppmättes den 2 februari. Det är kallare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 12 åren som är 4,3 grader. Min-temperaturen var nästan 10 grader kallare än medelvärdet för de senaste 12 åren, som är -18,9 grader. Det innebär att februari varit avsevärt kallare än normalt.

Sammanfattningsvis blev februari 2024 kallare, och lite torrare än normalt, och med ett snödjup långt över det normala.