Skoterleden stängd för säsongen

Den allmänna skoterleden mellan Holmön och Fastlandet är nu stängd för säsongen.

Isen inom den svarta fyrkanten uppfyller inte kravet på istjocklek

I tisdags upptäcktes att hade vinden pressat ihop isen vid sprickan utanför Lillhälla så att isen spräckts och flera stora hål uppstått. Skoterleden stängdes då tillfälligt. Under onsdagen undersöktes isen i området för att om möjligt ändra ledens dragning så att sprickan skulle kunna passeras på säkert sätt. Undersökningen visade också att isen var för tunn. Det finns ett litet område utanför Lillhälla (se kartbild) där isen inte längre uppfyller kravet på en istjocklek på 20 cm. Norr om området är isen full av trycksprickor från svävartrafiken och söder om området är isen ännu sämre med mindre råkar.

Det är naturligtvis jättetråkigt att behöva stänga leden då isen i övrigt uppfyller kraven. Sannolikt kommer isen i övrigt att uppfylla kraven i flera veckor till om den inte bryts upp. Avrustning av leden med insamling av markeringskäppar har påbörjats och kommer att fortgå de närmaste dagarna. Nästa vecka kommer Sjöfartsverket att informeras om att leden är stängd och att avlysningen för N-S trafik i västra Kvarken därför kan hävas.