Skogsvårdsbränning

I helgen har jag gjort ett experiment med skogsvådsbränning. Genom att elda längst ner mot stammen på tallar kan man få en bättre kvalitet på virket.

Vad som händer är att trädet störs och skadas lite grand. Det minskar tillväxttakten och ger tätare årsringar. Det ökar även inlagringen av tjära i veden. Det ger sen virke av högre kvalitet.

Brandskadan läker genom att ny bark växer in på det skadade området och täcker skadan. Kolad bark är också biotop för vissa lavar som bara växer på brandskadade träd. Det ska bli intressant och se hur detta utvecklas över tid.

Branden anläggs
Utbrunnen eld med kolning på stammen

Nu har ju tallarna på Holmön som planterades på 1950-talet vuxit mycket långsammare än på fastlandet så det är inte säkert att det experiment ger tydlig effekt på de träd som behandlats. I Bjuröklubbs naturvårdsområde görs detta i större omfattning och där är tillväxten betydligt högre varför effekten väntas bli större och tydligare.