Arbete med remissvar

Denna vecka har det varit mycket skrivbords- och datorarbete. Jag har fokuserat på att skriva ett utkast till remissvar på Remissen Rapport: Holmöleden, Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling. Utkastet kommer efter bearbetning att bli HUF:s svar på remissen.

Utöver detta deltar Damina i kommunens projekt DigiPlats för utveckling av en digital bokningsplatsform. Hann också med den del administrativt arbete för Nordbiföreningen.