Uppstart av examensarbeten

Nästa vecka inleds en hektisk period med examensarbeten för de studenter som pluggar till Arbetsmiljöingenjör vid Yrkeshögskolan MItt i Sundsvall. Som kursledare och examinator har det denna vecka varit mycket e-möten med studenter och deras handledare för att stämma av att allt är klart och OK inför att de ska börja med exjobben. Redovisningen blir vecka 22 på plats i Sundsvall.