April ganska normal men med vissa extremer

I april fick vi 35,2 mm nederbörd under 17 nederbördsdygn. Det är ganska normal mängd nederbörd jämfört med medelvärdet under de senaste 13 åren, som är 37,2 mm men bara under 10 nederbördsdygn. Det innebär att vi hade nederbörd många fler dygn än normalt. Den mesta nederbörden kom som regn eller snöblandat regn, även om snötäcket fylldes på med 5-10 cm vid två tillfällen under månaden.

I början av månaden var snödjupet 64 cm, men fylldes på till som mest 70 cm en vecka in i månaden. Det var det största snödjupet under månaden. I slutet av månaden hade snödjupen minskat till 37 cm, bl a på grund av plusgrader regn. Det innebär ändå att snödjupet var betydligt större än medelvärdet för största och lägsta snödjup under den senaste 13-års perioden, som är 43 respektive 12 cm. Dessa siffror påverkas av den stora snömängd som kom i början av vintern.

Även temperaturen var ganska nära det normala för april. Medeltemperaturen i april blev +1,2 grader. Det är något kallare än 13-årsmedelvärdet som är +3,0 grader. Lägsta temperatur var -16 grader natten till den 4 april, vilket är långt under medelvärdet för de senaste 13 åren, som är -9,8 grader. Max-temperatur i april blev +10,6 grader och uppmättes den 15 april. Det är något kallare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 13 åren som är +12,8 grader.

April blev sammanfattningsvis något svalare, men med fler nedebördsdygn än normlat och ett snödjup över det normala.