Fältarbete med Länsstyrelsen

Idag var det fältarbete med Länsstyrelsen och representanter för samfällighetsföreningen och stugägare inne i reservatet inför den framtagandet av den nya skötselplanen. Vi tittade på några olika besöksmål och vad som kan göras för att bevara kulturmiljön vid dessa platser. Samt diskuterade om och hur den fallfärdiga Rössgrundkajen kan avvecklas och fler båtlänningar kan anläggas.

Inspektion vid Sikskärsbastun
Vid Rössgrundbastun
Interiör från Rössgrundbastun
Lunchpaus ovanför Rössgrundkajen