Examination av blivande arbetsmiljöingenjörer

Denna vecka är jag till Sundsvall för att examinera blivande arbetsmiljöingenjörer. Det är 21 studenter som ska redovisa sina examensarbeten och opponera på en annan students arbete. Det kommer att ta hela veckan.