Maj extremt torr

Maj månad blev extremt torr. Det kom endast 2,1 mm under 5 dygn en dryg vecka in i månaden. I övrigt har det varit uppehåll. Det är avsevärt mindre nederbörd än medelvärdet under de senaste 13 åren, som är 38 mm under 10 nederbördsdygn.

Snön var inte helt borta i början av månaden utan inleddes med 34 cm snödjup, vilket är mer än medelvärdet senaste 13 åren för max snö i maj som är 12 cm. Redan den 4 maj var dock mer än hälften av marken var bar och det var snöfritt vid mätplatsen. Därefter redovisas inget snödjup.

Temperaturen var något under det normala för maj månad. Lägsta temperatur var -6,5 grader natten till den 7 maj. Min-temperaturen var också under medelvärdet för de senaste 13 åren, som är -3,9 grader. Medeltemperaturen i maj blev 11,6 grader. Det är något varmare än 13-årsmedelvärdet som är 9 grader. Max-temperatur i nmaj blev 24,5 grader och uppmättes den 27 maj. Det är något varmare än månadsmedelvärdet för max-temperatur för de senaste 13 åren som är 21,6 grader.

Sammanfattningsvis blev maj 2024 extremt torr och totalt sett något varmare än normalt, även om minsta temperatur var lägre än normalt.