Ändrad tid till ÅVG på lördag

Nästa ÅVG är på lördag den 8 juni. Tiden ändras dock till em kl 13 – 16.

Välkomna!