Bunkring av bränsle

Igår var det dags för bunkring av bränsle på förmiddagen och öppethållande på ÅVG under eftermiddagen, samtidigt som Anki från SMHI var på besök för årligt underhåll av väderstationen.