Båtpyssel och andra förberedelser

Nu pågår förberedelser för att sjösätta en av båtarna. Redan finns bokningar för transporter kommande helger i maj. Laddning av batterier, kontroll av och omdragning av jord till elsystemet, rep av durkar mm ligger i underhållsplanen på båten. Även motorn kan behöva lite översyn. Vidare pågår även förberedelser och planering av att öppna ÅVG inomFortsätt läsa

Så är soptraktorn på plats

Så har vi fått traktorn för sopkörning och hantering av containrar på plats. När snön är borta kan jag rusta i ordning en bättre p-plats för traktorn och även flakväxlarvagnen som nu står inlåst och insöad på ÅVG. Sen blir det till att öva att köra containrar på och av färjan.

ÅVG-besökare

Ny avstalsperiod

Den 1 mars inleds en ny avtalsperiod med Allmiljö och Vakin för drift av Holmöns ÅVG. Denna gång ingår även sopkörning, komposthantering och containerrangering. Hannes Lundberg och Peter Tornberg har jag avtalat med att i huvudsak sköta de nytillkomna uppgifterna. Avtals perioden är 3 + 1 år.

Idag tömning av nb-mätare och avfallswebinar

Leverans av frostskyddsvätska för väderstationens nederbördsmätare försenad och kom till mig i fredags. Det har medfört att befintlig vätska i mätarens behållare hade frusit, vilket skapat extra arbete. Behållaren fick lossas från mätaren och tas med hem för att tinas. Med varmvatten och varmluftpistol kunde is närmast behållarens vägg tinas så att isklumpen i behållarenFortsätt läsa

Skitjobbet avklarat för denna säsong

Nu är alla latringkärl slamsugna, sköljda och staplade i en container. Containern kommer att transporteras till Dåva för förbränning av kärlen, som inte återanvänds av hygieniska skäl. Denna gång höll vi på drygt 6 tim. Första svängen höll vi på i drygt 2 tim. Totalt tog det närmare 8 tim att slamsuga alla drygt 150Fortsätt läsa

Idag blev det skitjobb och webinar

Idagn fick slambilen komma med 6-färjan. Vi hann med att tömma ett 40-tal tunnor under de två timmar slambilen var på plats, innan den återvände med 9-färjan. Det lär bli ett antal fler besök av slambilen innan alla tunnor är tömda. På eftermiddagen blev det ett två timmar långt webinarium om utveckling av forskning vidFortsätt läsa

Vädret skjuter upp skitjobb

De sista uppgifterna på ÅVG innan vintern är att tömma miljöboden på miljöfarligt avfall och slamsuga latrintunnor. Nu är det andra gången skitjobben blir uppskjutna. Förra veckan blev två pass inställda då färjan p g a vädret avbokade dels slambilen, som skulle tömma latrintunnor måndag morgon, och dels miljölastbilen, som skulle tömma miljöboden tisdag morgon.Fortsätt läsa