Bättre isrekognosering idag

En underbar solig dag, som idag, passade utmärkt för ny isrekognosering. Vi undersökte först den hopsjuvade isen utanför Vintervägskroken. Där hade ingen förbättring skett, utan det var fortfarande mycket snöbryggor med öppet vatten under. Även utanför Kammen var isförhållandena lika dåliga. Vi valde då att igen utgå ifrån Veaögern. Vi gick ut genom området, somFortsätt läsa

Isrek även idag

Dagens isrek blev kortvarig. Utanför Veaögern kunde vi konstatera att isen blivit mycket sämre och att det kommit upp ca 10 dm flödvatten. Efter undersökning till fots konstaterades att isen försämrats så mycket att vi valde att vända, särskilt som snöfallet och vinden tilltog. Det medförde att sikten försvann helt. Vinden skapade snödrev, som blåsteFortsätt läsa

Isrekognosering

Även idag har vi ägnat större delen av den ljusa tiden åt att rekognosera isen i västra Kvarken. Den kalla nysnön som kommit de senaste dagarna har gjort att det är mycket svårt att upptäcka de dåliga områden i den hopsjuvade isen, som finns längs strömfåran ända från Veaögern och upp mot Lillhälla. Det finnsFortsätt läsa

Rekognosering av isen idag

Undersökningar av den fasta packisen (röd på Holmöportalens israpport) visar att den snöfria isen är 10 – 15 cm. Det finns dock stora områden med dålig kvalitet på isen med många fickor med öppet vatten under snöbryggor mellan isflaken. Dessa bryggor kan vara upp till 1 x 2 m eller mer. Det är därför direktFortsätt läsa