Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Isen river

I natt med en NV-kuling, med vindbyar på 25 m/s, började isen i västra Kvarken att riva. Kl 9 på fm hade isen rivit upp till Bergudden och med en tunga i mitt i Kvarken upp förbi Vintervägskroken och upp mot Norrfjärden. Skoterspåret var kapat.

Kort isspaning

Idag på förmiddagen blev det en kort tur för isspaning. Under natten har vattenståndet stigit med 30 cm. Det har bl a fått isen vid Bergudden att bryta upp med böljande sjögång i isen. Det har också kommit flödvatten på isen längs stränderna, utom i Vinktervägskroken. Där har istället sprickan vid driviskanten gått upp ochFortsätt läsa

Ismätning och posttransport

Idag blev det webmöten med riskbedömning av kemikalier på förmiddagen. Det blev framförallt diskussion om bl a utökade regler för produkter och ämnen med speciell faroklassificering. Vidare även hur man ska förhålla sig till skyddsangivelser i säkerhetsdatablad när man på lab arbetar i dragskåp. Efter lunch begav jag mig ut på isen för ismätning. IsenFortsätt läsa

Hål i isen

Nu finns några hål i isen längs skoterspåret. Isen på sidorna om hålen är i stort sett OK.

Brobygge

Ingen större förändring av isen sedan igår. Iskanten nere vid Bergudden ligger i stort sett still. Sprickan har sjunkit ihop uppe vid Lillhälla. För att enklare kunna ta sig över sprickan byggde jag en bro i helgen. Tyvärr så har det blivit mer vatten på isen sedan igår så bron kunde ha varit längre. OmFortsätt läsa

Isen rör sig

Under natten har det varit isrörelser. Mer is har släppt i söder och nu går iskanten från norra spetsen av Långögern (vid Jonängkroken) och åt NV närmare Holmön än igår em. Det är således öppet vatten mitt i Kvarken rakt utanför Bergudden. Issprickan från Kammen och upp mot Lillhälla, som går mellan den fasta isenFortsätt läsa

Isen släpper

Dagens isspaningar visar att vind och högt vattenstånd har medfört stora förändringar av isläget. Detta är den andra snabba höjningen av vattenståndet inom en vecka. Denna gång närmare 50 cm på mindre än ett dygn. Det kulminerade i morse och vattenståndet har nu börjat sjunka något. När nu vattnet sjunker undan bildas en sydgående stömFortsätt läsa