Samverkansarena

I slutet av veckan bär det av till Skellefteå för att delta i Ecogains Samverkansarena 2023 för socialt hållbart företagande. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova. Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. KonferensenFortsätt läsa

Möte med Landsbygdsutvecklingsrådet

Under onsdagen deltog jag i Landsbygdsutvecklingsrådets möte vid Bullmarks skola. Jag sitter med som representant för HUF. Landsbygdsutvecklingsrådet är ett rådgivande organ till Umeå Kommun i frågor som rör landsbygdsutveckling. I rådet finns deltagare från landsbygdens näringsliv och ideella organsiationer, samt politiker och tjänstemän vid Kommunen. Rådet har möte 4 ggr/år. Läs mer om rådet.

Studieresa till Granö

I tisdags var det en studieresa till Granö med besök till Lanthandeln, Granö Beckasin och Granö Bagaren. Vi fick också en presentation av begreppet Granö Beckasin, som inte bara är övernattningsanläggningen utan ett koncept för att skapa hållbar lokal affärsverksamhet som bygger mycket på samarbete.

Deltog i SRFs årsstämma

I söndags höll SRF digital årsstämma. Jag deltog som representant för HUF och presenterade det nya Erasmus+ projektet som arbetgruppen Hållbar skärgård leder. Läs mer om årsstämman

Landsbygdsrådet

HUF har utsett mig som representant för Holmön till kommunens Landsbygdsråd. Årets första möte hölls på Forslunda gymnasiet på Alla Hjärtans Dag den 14 februari. Mötet inleddes med att Mikael Berglund hälsade alla välkomna och att Forslunda gymnasiet rektor presenterade skolan och deras olika utbildningar, som inte bara är Naturbruksprogrammet. Där finns också Smådjur ochFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa

Maritima mattraditioner i Kvarken

Två dagar med studieresa till Vasa inom projektet ”Maritima mattradtioner i Kvarken”. Jag var tidigare med och berättade om mitt fiske och bidrog med recept till den receptbok som projektet skapat. Syftet med denna studie resa var bl a att lära hur man på finska sidan börjat att i stor utsträckning ta till vara ochFortsätt läsa

Intensivt slut på november

November månad avslutas oväntat mycket intensivt. Det har hela hösten fyllt på med åtaganden. Det innbär att vara nästan hela tiden på resande fot. Tur att man har lite rutin på att resa.

lastad

Besök av kommunala tjänstemän

Idag var jag med på ett besök här på Holmön med kommunala tjänstemän som vill sätta sig in i vilka svårigheter vi har med kommunikationerna till och från Holmön. Allt från kajen och svårigheten för Capella att angöra då det blåser från norr till svävarangöring, helikopterlandningplats och samhällsviktiga transporter som bränsle, mat och post. DeFortsätt läsa

SRF-möte

I helgen deltar jag i SRF:s Representantskapsmöte. Vi håller till i Carlstens Fästning på Marstrand. Jag är här som representant för Holmön och som deltagare i arbetsgrupperna Redaktionsgruppen, Blåljusgruppen, Gruppen Hållbar Skärgård samt SRFs valberedning. Mötet var riktigt givande och det finns mer att läsa om mötet här https://skargardarna.se/2021/11/12/srfs-representantskapsmote/.