Arbete med remissvar

Denna vecka har det varit mycket skrivbords- och datorarbete. Jag har fokuserat på att skriva ett utkast till remissvar på Remissen Rapport: Holmöleden, Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling. Utkastet kommer efter bearbetning att bli HUF:s svar på remissen. Utöver detta deltar Damina i kommunens projekt DigiPlats för utveckling av en digital bokningsplatsform. HannFortsätt läsa

CE4EUI-workshop

Har deltagit i en workshop inom EU-projektet Clean Energy for EU Islands. Workshoppen har hållits på Gotland. Holmön, med HUF som aktiv part, är en av drygt 30 öar som ingår i projektet. Även SRF ärmed som aktiv part i projektet.

Fler ofrivilliga arbetsdagar i stan

Färjan har nu varit inställd sedan i lördags morgon och jag har fått några ofrivilliga arbetsdagar i stan. Fick i måndags em i all hast fixa rum på YMCA och komma igång med planerade digitala möten och undervisning. Först i dag vid lunchtid kan jag komma med en färjetur hem.

En arbetsdag i stan

Efter helgens besök till Hasselö anlände jag med nattåget till Umeå och fick en arbetsdag i stan. Det är tur att man kan boka in sig på ett arbetsrum på stadsbiblioteket för digitala möten och skrivarbete.

Deltar i SRF:s repskapsmöte

I helgen är det SRF repskapsmöte på Hasselö. Vi håller till vid Hasselö gamla skola, som idag är vadrarhem med boende och måltider och i Hasselö gamla missonshus som möteslokal. Jag deltar vid mötet som representant för Holmön. Läs mer om mötet.

Forskarkonferens på Holmön

Deltar i konferensen Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands. Det är Scientific Network for Island Reasearch (SNIR) första nätverkskonferens om hållbarhet på öar. Konferensen hålls på Prästgården, Holmön, 12 – 13 oktober. Jag deltar såväl som ö-företagare och representant för HUF och SRF.

Samverkansarena

I slutet av veckan bär det av till Skellefteå för att delta i Ecogains Samverkansarena 2023 för socialt hållbart företagande. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova. Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. KonferensenFortsätt läsa

Möte med Landsbygdsutvecklingsrådet

Under onsdagen deltog jag i Landsbygdsutvecklingsrådets möte vid Bullmarks skola. Jag sitter med som representant för HUF. Landsbygdsutvecklingsrådet är ett rådgivande organ till Umeå Kommun i frågor som rör landsbygdsutveckling. I rådet finns deltagare från landsbygdens näringsliv och ideella organsiationer, samt politiker och tjänstemän vid Kommunen. Rådet har möte 4 ggr/år. Läs mer om rådet.