Fältarbete med Länsstyrelsen

Idag var det fältarbete med Länsstyrelsen och representanter för samfällighetsföreningen och stugägare inne i reservatet inför den framtagandet av den nya skötselplanen. Vi tittade på några olika besöksmål och vad som kan göras för att bevara kulturmiljön vid dessa platser. Samt diskuterade om och hur den fallfärdiga Rössgrundkajen kan avvecklas och fler båtlänningar kan anläggas.

Skogsvårdsbränning

I helgen har jag gjort ett experiment med skogsvådsbränning. Genom att elda längst ner mot stammen på tallar kan man få en bättre kvalitet på virket. Vad som händer är att trädet störs och skadas lite grand. Det minskar tillväxttakten och ger tätare årsringar. Det ökar även inlagringen av tjära i veden. Det ger senFortsätt läsa

Fina dagar på isen i helgen

Siktade vinterns första sälar uppe på isen. De låg långt söder om leden och mitt ute i Kvarken. Jag behövde kikare för att kunna avgöra att det rörde sig om sälar. Undersökte också både sprickor och isbrunnar som gått upp utanför och söder om Lillhälla.

Trista förhållanden på isen nu

Senaste veckan med dimma, plusgrader har tärt på isytan. Nu är isen bar med smältvatten i mer eller mindre stora pölar med dm djupt vatten som det går små vågor på i NO-vinden. Ännu inga sälar siktade på isen. Jag räknar med att sikta några inom en snar framtid, bara dimman lättar och det blirFortsätt läsa

Uppsprucken is

Upptäcker att isen spruckit upp utanför Lillhälla. Det är lösa isflak som rör sig och ca 200 m sträcka av spåret är ofarbar. Bilden är tagen från Lillhälla och visar den öppna råken med uppsprucken is norr om råken. Rekar nytt spår från Byviken norr om Lillhälla. Nya sträckningen följer nära Lillhälla in till hamnenFortsätt läsa

Ny sträckning av skoterspåret

Idag stakade jag en ny sträckning av skoterspåret över Kvarken. Börjar vid Elstationen och följer sydsidan av Lillhälla upp mot färjans farled på den fasta isen som legat. Viker sen åt SV ner mot Truthällgrunden och ansluter till det gamla spåret där in till Norrfjärden.

Nytt skoterspår i norr

Rekar nytt spår från Gästhamnssidan och norr om farleden ända till Norrfjärden. Grov hopfrusen is i Byviken, men översnöad så det går bra att köra. Halva sträckan från Lillhälla och ut mot mitten är det snöskavler på 5-10 cm med fläckar med bar is. Från mitten och in mot Röda bojen är det snöskavler medFortsätt läsa