CE4EUI-workshop

Har deltagit i en workshop inom EU-projektet Clean Energy for EU Islands. Workshoppen har hållits på Gotland. Holmön, med HUF som aktiv part, är en av drygt 30 öar som ingår i projektet. Även SRF ärmed som aktiv part i projektet.

En arbetsdag i stan

Efter helgens besök till Hasselö anlände jag med nattåget till Umeå och fick en arbetsdag i stan. Det är tur att man kan boka in sig på ett arbetsrum på stadsbiblioteket för digitala möten och skrivarbete.

Deltar i SRF:s repskapsmöte

I helgen är det SRF repskapsmöte på Hasselö. Vi håller till vid Hasselö gamla skola, som idag är vadrarhem med boende och måltider och i Hasselö gamla missonshus som möteslokal. Jag deltar vid mötet som representant för Holmön. Läs mer om mötet.

Studieresa till Samsö

Deltar i en studieresa till Samsö med SRF för att studera hållbar infrastruktur för miljö och energi på öar. Samsö Energiakademi (EA) är värd under vår vistelse på Samsö. EA har presenterat sin verksamhet och de projekt de drivit och driver. De har bl a sett till att många Samsöbor kunnat byta från olja-/koleldning tillFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa

SRF-möte

I helgen deltar jag i SRF:s Representantskapsmöte. Vi håller till i Carlstens Fästning på Marstrand. Jag är här som representant för Holmön och som deltagare i arbetsgrupperna Redaktionsgruppen, Blåljusgruppen, Gruppen Hållbar Skärgård samt SRFs valberedning. Mötet var riktigt givande och det finns mer att läsa om mötet här https://skargardarna.se/2021/11/12/srfs-representantskapsmote/.

SRF-möte i helgen

Som arbetsgruppsledare för SRF:S arbetsgrupp Hållbar skärgård har jag deltagit i ett möte med alla arbetsgruppsledare. Det är första fysiska mötet sedan pandemin och det var flera nya ansikten att bekanta sig med. Programmet var givande med flera intressanta presentationer och bra tid för gruppdiskussioner om hur vi ska arbeta i arbetgrupperna. Läs mer