Bärgning

Vatteståndet har stigit 3 dm sedan i går kväll och nu är det rejält med stöpa vid land längs västra sidan av Holmön. En första fastkörning i stöpan längs skoterspåret från Veaögern och upp till Bergudden har inträffat idag. En skoter med kälke körde fast i stöpan på isen mellan Veaögern och västra sidan avFortsätt läsa

Stöpa nära land

Vattenståndet i havet stiger just nu och väntas stiga lite mer innan det sjunker till helgen. Röd linje är observationer och grön och blå linje är kort och lång progons. Det stigande vattnet har medfört att det bildas åtskilligt med stöpa längs isen nära land längs med västra sidan av Holmön. Det som kör skoterFortsätt läsa

Uppmärkning av skoterspåret

Idag märktes skoterspåret till Norrfjärden upp med käppar på var 300 m, som en första insats. Komplett uppmärkning kommer att ske först när allt är klart med Kommunen och Länsstyrelsen. Under veckan kommer vi att undersöka om isen utanför Vintervägskroken frusit åt så att leden kan dras ut där som vanligt, så att vi slipperFortsätt läsa

Säsongen första chartrade skotertransport

Så kan jag konstatera att skotersäsongen är igång. Idag körde jag säsongens första chartrade skotertransport. Det var två personer som till varje pris ville ut till Holmön men inte kunde flyga då helikoptertransporterna ställdes in p g a snöfall, som tidvis var ymnigt.

Skoterled

Idag kom besked att Kommunen, Regionen och Länsstyrelsen kommer att bekosta en skoterled i vinter. Det bli Länsstyrelsen som kommer att stå som ansvarig och upphandla entreprenaden. Isen är OK för en skoterled. Arbetet med uppmärkning och daglig ismätning kommer att påbörjas så snart som möjligt. Det kan dock dröja några dagar innan leden ärFortsätt läsa

Rek för svävarled

Idag blev det lite rekognosering för var svävaren ska kunna köra. Isen i strömfåran har börjat frysa ihop men det är relativt hopsjuvat och ojämnt. Det kommer att behövas en hel del arbete att skapa en svävarled med körbar is. Det kan vara så att isen är jämnare norr om färjans farled. Det gäller attFortsätt läsa

Lite arbete på isen

Det blev lite tid ute på isen idag också. Mest med att märka upp det smala och krokiga spåret från Veaögern och ut till den jämna isen. Det är inga större förändringar av isen i detta område. Istjockleken längs spåret har vuxit till något. Det är dock inte 20 cm över allt än. Utan finansieringFortsätt läsa

Bättre isrekognosering idag

En underbar solig dag, som idag, passade utmärkt för ny isrekognosering. Vi undersökte först den hopsjuvade isen utanför Vintervägskroken. Där hade ingen förbättring skett, utan det var fortfarande mycket snöbryggor med öppet vatten under. Även utanför Kammen var isförhållandena lika dåliga. Vi valde då att igen utgå ifrån Veaögern. Vi gick ut genom området, somFortsätt läsa

Isrek även idag

Dagens isrek blev kortvarig. Utanför Veaögern kunde vi konstatera att isen blivit mycket sämre och att det kommit upp ca 10 dm flödvatten. Efter undersökning till fots konstaterades att isen försämrats så mycket att vi valde att vända, särskilt som snöfallet och vinden tilltog. Det medförde att sikten försvann helt. Vinden skapade snödrev, som blåsteFortsätt läsa