Arbete på väderstationen

Idag blev det att dokumentera (mäta upp och rita skiss samt fotografera) inhägnaden till väderstationen inför en upprustning av inhägnaden efter sommaren. Som framgår av bilderna börjar trävirket vara i behov av att bytas ut. Meteorologerna tror också att inhägnaden är så tät att den skapar ett mikroklimat inne som ger några grader högre temperatur.Fortsätt läsa

Idag arbete med installation av GPS-sändare

Swepos bad om hjälp att installera en extra GPS-sändare vid sändarmasten på Lillhälla. Swepos GPS-sändare används för att gaffla in exakta positioner med koordinater, t ex vid Lantmäteriförsättningar och andra positionsbetsämningar. Sändaren utnyttjas även i forskningssyfte på olika sätt, bl a för att ta positioner för prover vid fältprovtagning. Jag har själv utnyttjat detta vidFortsätt läsa

Båtpyssel och andra förberedelser

Nu pågår förberedelser för att sjösätta en av båtarna. Redan finns bokningar för transporter kommande helger i maj. Laddning av batterier, kontroll av och omdragning av jord till elsystemet, rep av durkar mm ligger i underhållsplanen på båten. Även motorn kan behöva lite översyn. Vidare pågår även förberedelser och planering av att öppna ÅVG inomFortsätt läsa

Idag webinarium

Social innovation kan illusteras av de omvandlingar som sker i bl a Västerbotten just nu. I detta webinar ingick en panelsamtal med representanter från olika aktörer i Västerbotten och Norrbotten som diskuterade och reflekterade kring samhällsomvandlingen ure ett socialt prespektiv. Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter finns? Hur kan social innovation bidra att skapa enFortsätt läsa

Rektur för pimpelis

Idag på förmiddagen passade jag på att göra en rektur för pimpelisar runt Sörsundet, Skatan, och Sörvika inför kommande pimpelfiske kommande månad,

Idag årsmöte

Idag har Nordbiföreningen haft årsmöte. Mötet hölls digitalt via zoom. Då Damina har i uppdrag att sköta föreningens ekonomiadminstration för föreningen och deras EU-finansierade projekt samt medlemsregister så fick jag redogöra för boksluten för 2020 och 2021 då föreningen bara har årsstämma varannat år.

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.