Skogsvårdsbränning

I helgen har jag gjort ett experiment med skogsvådsbränning. Genom att elda längst ner mot stammen på tallar kan man få en bättre kvalitet på virket. Vad som händer är att trädet störs och skadas lite grand. Det minskar tillväxttakten och ger tätare årsringar. Det ökar även inlagringen av tjära i veden. Det ger senFortsätt läsa

CE4EUI-workshop

Har deltagit i en workshop inom EU-projektet Clean Energy for EU Islands. Workshoppen har hållits på Gotland. Holmön, med HUF som aktiv part, är en av drygt 30 öar som ingår i projektet. Även SRF ärmed som aktiv part i projektet.

Samverkansarena

I slutet av veckan bär det av till Skellefteå för att delta i Ecogains Samverkansarena 2023 för socialt hållbart företagande. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova. Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. KonferensenFortsätt läsa

Slamtömning

Avloppet med stopp fick akut slamtömmas under onsdag eftermiddag. Nya slamvagnen kom i bruk för första gången. Fick börja med lite fix med kraftaxel och dimension på sugslangar innan vi kunde komma igång och börja tömma avloppsbrunnen. Efter att ha sugit upp ca 4 kbm frilades inloppet där stoppet satt. Med en kratta kunde pluggenFortsätt läsa

Mätningar genomförda i början av denna vecka

Större mätning av emission från och exponering för asfaltrök. Mätning genomfördes både vid asfaltläggning och vid asfaltverk. Mätningen omfattade både stationär och personburen provtagning av 96 VOC-ämnen, PAH, SO2, H2S, NOx, aldehyder, inhalerbart och respirabelt damm, oljedimma och kvarts.

Fyrhelgen

Till helgen är det internationella fyrdagar. Passa på och besök fyren på Stora Fjäderägg eller på Holmögadd. Boka transport med Damina.

Nu är det eldförbud

Det är ruskigt torrt ute i markerna nu efter lång tid utan nederbörd. Från kl 12 idag råder därför eldningsförbud på Holmön. En del av dagen ägnades åt att skylta för eldningsförbud runt om i byn och vid rastplatser och vandringsleder.