Idag lite strandstädning

Idag är det Kusträddardagen. Då passade det bra att ger sig ut med en sopsäck en stund längs Holmöns stränder för att plocka skräp. Valde strandremsan mellan Bergudden och Vintervägskroken. Det passade bra då där ligger naturskyddsområden Kammen, Gick ena vägen längs vattenbrynet och tillbaka längs högsta vattenlinjen. Det är främst plast i alla formerFortsätt läsa

Damina lämnar remissvar

Idag har Damina lämnat ett remissvar på remissen SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. Läs Daminas remissvar

Idag webinarium om strandskydd

Skärgårdarnas Riksförbund bjuder in till ett seminarium kring remissen om strandskyddet. Lyssna och ställ frågor till tre personer som vet det mesta om den nya översynen.

Idag blev det upptagning av tempmätare

Damina har i över 20 år satt ut och tagit upp temperaturmätare i Halörsbrejda. Idag sker det på uppdrag av SLU Aqua, tidigare var der Öregrunds Havslaboratorium, som från början sorterade under Fiskeriverket, innan SLU tog över. Mätaren sätts ut på våren, när isen rivit, och tas upp sent på hösten innan isläggning eller somFortsätt läsa

Förmiddag med spännande fältarbete för studier av harren lekplatser och eftermiddag med intressant videokonferens

Fältarbete I dag var det dags att hjälpa Länsstyrelsens fältarbetare med att sätta ut teststenar på lekbottnar för harr. Under förmiddagen visade sig solen några timmar och efter en fin båttur kunde arbetet genomföras i strålande sol. Under våren och sommaren 2020 assisterade Damina med båttransporter till området kring Gåsflötan och Äggögern på Holmöarna. DärFortsätt läsa