Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa

Annat avslutat åtagande

Under hösten har jag för en kund utrett om de använder produkter som innehåller s k POP-föreningar (persistent organic pollutants). Utredningen visade att de inte har några produkter som innehåller POP-föreningar. Exempel på POP-föreningar är en del bromerade flamskyddsmedel, en hel del bekämpningsmedel mot insekter, PCB m fl. Rapport är nu lämnad till kunden.

Igår undervisning för MHS-studenter

Det är mycket undervisning just nu. Idag startade jag upp ett projektarbete om organiska miljlögifter med studenter vid programmet för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid Umeå Univeristet. Alla grupper får ett case att jobba med och fördjupa sig i. Arbetet ska resultera i en rapport och en muntlig redovisning med opposition den 12 januari. Alla grupperFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa

Utredningsuppdrag

Damina har fått ett utredningsuppdrag avseende POP-föreningar. Det är ett större företag som vill ha hjälp med att identifiera om man har produkter i sin verksamhet som innehåller POP-föreningar. POP-föreningar är svårnedbrytbara organiska föroreningar. Om det visar sig att företaget har produkter med POP-föreningar vill de också ha råd för att fasa ut dessa produkterFortsätt läsa

Ännu en båttransport till Gadden

I går blev det ännu en heldag ute med båten. Folk från Länsstyrelsen ville ut till Grossgrunden och Holmögadd för att studera hedmarker för eventuell kommande naturvårdsbränning. Det blev tidig upphämtning på Fjäderägg där gruppen under torsdagen studerat ljunghed där och sen övernattat på vandrarhemmet. Efter upphämtning blev det ett första stopp utan landstigning vidFortsätt läsa

Idag arbete med installation av GPS-sändare

Swepos bad om hjälp att installera en extra GPS-sändare vid sändarmasten på Lillhälla. Swepos GPS-sändare används för att gaffla in exakta positioner med koordinater, t ex vid Lantmäteriförsättningar och andra positionsbetsämningar. Sändaren utnyttjas även i forskningssyfte på olika sätt, bl a för att ta positioner för prover vid fältprovtagning. Jag har själv utnyttjat detta vidFortsätt läsa

Idag redovisning och bedömning av projektarbeten

Dagen har varit fokuserad på att lyssna på redovisningar av och bedöma rapporter om projektarbeten till kursen Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet vid Umeå Universitet. Det var projektarbeten med rapporter om olika miljögifter eller miljöpåverkande produkter som t ex perfluorerad skidvalla, PCB, PAH, glyfosat, neonikotinoider, Bisfenol-A, bromerade flamskyddsmemdel. Projekten har utförts som grupparbeten. Det blevFortsätt läsa

Idag blev det skitjobb och webinar

Idagn fick slambilen komma med 6-färjan. Vi hann med att tömma ett 40-tal tunnor under de två timmar slambilen var på plats, innan den återvände med 9-färjan. Det lär bli ett antal fler besök av slambilen innan alla tunnor är tömda. På eftermiddagen blev det ett två timmar långt webinarium om utveckling av forskning vidFortsätt läsa

Vädret skjuter upp skitjobb

De sista uppgifterna på ÅVG innan vintern är att tömma miljöboden på miljöfarligt avfall och slamsuga latrintunnor. Nu är det andra gången skitjobben blir uppskjutna. Förra veckan blev två pass inställda då färjan p g a vädret avbokade dels slambilen, som skulle tömma latrintunnor måndag morgon, och dels miljölastbilen, som skulle tömma miljöboden tisdag morgon.Fortsätt läsa