Samverkansarena

I slutet av veckan bär det av till Skellefteå för att delta i Ecogains Samverkansarena 2023 för socialt hållbart företagande. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova. Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. KonferensenFortsätt läsa

Mätningar genomförda i början av denna vecka

Större mätning av emission från och exponering för asfaltrök. Mätning genomfördes både vid asfaltläggning och vid asfaltverk. Mätningen omfattade både stationär och personburen provtagning av 96 VOC-ämnen, PAH, SO2, H2S, NOx, aldehyder, inhalerbart och respirabelt damm, oljedimma och kvarts.

Fyrhelgen

Till helgen är det internationella fyrdagar. Passa på och besök fyren på Stora Fjäderägg eller på Holmögadd. Boka transport med Damina.

Nu är det eldförbud

Det är ruskigt torrt ute i markerna nu efter lång tid utan nederbörd. Från kl 12 idag råder därför eldningsförbud på Holmön. En del av dagen ägnades åt att skylta för eldningsförbud runt om i byn och vid rastplatser och vandringsleder.

Möte i Tallin om havsbaserad vindkraft

Damina har varit SRF:s representant i EU-projektet BALOWIL, som handlar om havsbaserad vindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet hade sin andra workshop i Tallin under tisdagen. Det var ett 25-tal deltagare från Baltstaterna, Polen och Sverige, varav två från Sverige. Projektet finansieras bl a av EU och Svenska Institutet och leds av fem forskande och utvecklande organisationer.Fortsätt läsa

Studieresa till Samsö

Deltar i en studieresa till Samsö med SRF för att studera hållbar infrastruktur för miljö och energi på öar. Samsö Energiakademi (EA) är värd under vår vistelse på Samsö. EA har presenterat sin verksamhet och de projekt de drivit och driver. De har bl a sett till att många Samsöbor kunnat byta från olja-/koleldning tillFortsätt läsa

Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa

Annat avslutat åtagande

Under hösten har jag för en kund utrett om de använder produkter som innehåller s k POP-föreningar (persistent organic pollutants). Utredningen visade att de inte har några produkter som innehåller POP-föreningar. Exempel på POP-föreningar är en del bromerade flamskyddsmedel, en hel del bekämpningsmedel mot insekter, PCB m fl. Rapport är nu lämnad till kunden.

Igår undervisning för MHS-studenter

Det är mycket undervisning just nu. Idag startade jag upp ett projektarbete om organiska miljlögifter med studenter vid programmet för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid Umeå Univeristet. Alla grupper får ett case att jobba med och fördjupa sig i. Arbetet ska resultera i en rapport och en muntlig redovisning med opposition den 12 januari. Alla grupperFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa