På plats i Gällivare för arbetsmiljöarbete

Har just anlänt till Gällivare. Kommande vecka ska jag hjälpa till med att riskbedömma produkter, som innehåller allergiframkallande kemikalier. Det handlar om ca 150 olika produkter. Detta är det första riktiga arbetsmiljöuppdraget sedan början av februari, då jag gjorde damm- och asbestmätningar i Södertälje. Det har verkligen varit stiltje på arbetsmiljöfronten denna vinter och vår.

Mycket säl

Nu finns det mycket säl i vattnen kring Holmöarna. Under dagens tre bokade båtkörningar kunde jag se totalt ett 50-tal sälar som vilade uppe på stenar i vattenlinjen och en 20-tal simmande sälar inom synhåll från båten. Det kan således vara läge att boka en sälspaningsutflykt under långhelgen. Läs mer på Damina sälsida.

I morgon öppnar ÅVG

I morgon kl 10 slår jag upp portarna till ÅVG. Jag har denna uppmaning till alla besökare. Alla kan inte komma in samtidigt! Undvik trängsel! Håll avståndet! Vänta på din tur!

Idag lastning vid ÅVG

Förberedelser för att öppna på ÅVG hat börjat. Idag har vi lastat tomglas vid ÅVG för transport iland till veckan. Ny, tomma glaskärl är utställda vid Gästhamnen och utanför ÅVG.

Båt nummer 2

Så är båt nummer 2 reparerad, servad och underhållen samt nu också sjösatt bra mycket tidigare än normalt.

Projektansökan

Som kassör och ekonomiansvarig i Föreningen Nordbi har jag nu lämnat in en ansökan om projektmedel från Nationella Programmet för Biodlingsektorn (NPB). Om projektet beviljas medel kommer en del att gå till fortsatt uppbyggnad och drift av genpoolen för Nordiska bin här på Holmön.

Så är man sjösatt

Så är första båten i sjön. Har nog inte varit sjösatt så tidigt något år tidigare. Redan bokningar på gång då folk i Påsk vill åka själva i öppen båt p g a Coronaviruset.