Arbete på väderstationen idag

I dag var det dags att tömma nederbördsmätaren och fylla på frostskyddsvätska vid väderstationen. Nederbördsmätaren väger nederbörden. Den röda hinken, som skymtar i överkant på första bilden, står i en ram som hänger i tre fästpunkter. Två är fasta kedjor medan den tredje är en tunn metalltråd med en frekvnsgivare, som sätter tråden i svängning.Fortsätt läsa

Vädret i september

September var i huvudsak en torr månad, men under en vecka mitt månaden kom en regnperiod då i stort sett all månadens nederbörd föll. Det blev totalt 52,8 mm under 10 nedebördsdygn, varav 51 mm kom under mittveckan. Det är mindre nederbörd än medelvärdet för de senaste 10 åren som är 58,2 mm. Antalet nedebördsdygnFortsätt läsa

Vädret i januari

Under januari fick vi 34,3 mm nederbörd till största delen som snö. Det är lägre än 10-års medelvärdet för januari, som är 57,4 mm. Antalet nedebördsdygn är också färre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn mot medelvärdet på 18 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall utspritt över hela månaden. SnödjupetFortsätt läsa

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Vädret under Juni

Nedelbörden i juni var 74,3 mm. Den mesta nederbörden kom i mitten av månaden. Som mest fick vi 34.6 mm under natten till den 15 juni. Det ligger avsevärt över medel för de senaste åtta åren som är 49,6 mm. Däremot var det färre dygn med mycket nederbörd, d v s 10 nedebördsdygn mot medelFortsätt läsa