Vädret i januari

Under januari fick vi 34,3 mm nederbörd till största delen som snö. Det är lägre än 10-års medelvärdet för januari, som är 57,4 mm. Antalet nedebördsdygn är också färre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn mot medelvärdet på 18 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall utspritt över hela månaden. SnödjupetFortsätt läsa

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Vädret under Juni

Nedelbörden i juni var 74,3 mm. Den mesta nederbörden kom i mitten av månaden. Som mest fick vi 34.6 mm under natten till den 15 juni. Det ligger avsevärt över medel för de senaste åtta åren som är 49,6 mm. Däremot var det färre dygn med mycket nederbörd, d v s 10 nedebördsdygn mot medelFortsätt läsa