Junivädret

Juni blev extremt torr med enbart 21 mm regn fördelat på 6 nederbördsdygn. Det är den näst torraste juni under de senaste 11 åren. Det är mindre än hälften av medelvärdet för de senaste 11 åren, som är 47,9 mm. Den mesta nederbörden ca 16 mm kom under natten till den 24 juni. Medeltemperaturen UnderFortsätt läsa

Maj torr och något varmare än normalt

Maj blev betydligt torrare än normalt med endast tre nederbördsdygn och totalt 19,8 mm. Det är ungefär hälften mot medelvärdet för senaste 11 åren som är 41,7 mm. Månaden inleddes med ett snödjup på 40 cm som snabbt sjönk ihop. Den 11 maj var mer än hälften av marken snöfri och snödjupsmätningen kunde avslutas förFortsätt läsa

Arbete på väderstationen idag

I dag var det dags att tömma nederbördsmätaren och fylla på frostskyddsvätska vid väderstationen. Nederbördsmätaren väger nederbörden. Den röda hinken, som skymtar i överkant på första bilden, står i en ram som hänger i tre fästpunkter. Två är fasta kedjor medan den tredje är en tunn metalltråd med en frekvnsgivare, som sätter tråden i svängning.Fortsätt läsa

Vädret i september

September var i huvudsak en torr månad, men under en vecka mitt månaden kom en regnperiod då i stort sett all månadens nederbörd föll. Det blev totalt 52,8 mm under 10 nedebördsdygn, varav 51 mm kom under mittveckan. Det är mindre nederbörd än medelvärdet för de senaste 10 åren som är 58,2 mm. Antalet nedebördsdygnFortsätt läsa

Vädret i januari

Under januari fick vi 34,3 mm nederbörd till största delen som snö. Det är lägre än 10-års medelvärdet för januari, som är 57,4 mm. Antalet nedebördsdygn är också färre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn mot medelvärdet på 18 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall utspritt över hela månaden. SnödjupetFortsätt läsa

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.