Arbete både ute och inne denna vecka

Vissa veckor är mer variationsrika än andra. Denna vecka är det flera digitala möten, bl a planeringsmöte för Nordbi men även s k webinarier, d v s föreläsningar via on-line, bl a om Covid-19, MTO, Is och islossning, Balans inom akademin, Partnerskapsdag mm. Sen ska jag omarbeta en vägledningsdokument. Det är en vägledning för hurFortsätt läsa

På plats – spännande

På plats för två intensiva dagar med undervisning om att provta aerosoler i arbetsplatsluft och att också göra skarpa mätningar vid gasskärning. Så roligt och motiverande att komma igång med arbetsmiljöarbete igen. Mätningen omfattade respirabel aerosol utanför och innanför svetsskärmen, där friskluft blåser in, samt sexvärt krom och metaller, som mangan, järn, nickel, krom mFortsätt läsa

Undervisning

Nästa vecka åker jag till Gällivare för att undervisa om aerosolprovtagning och strategier för detta. Kursen omfattar teori om aerosoler, hur de bildas och hur olika fraktioner av aerosoler kan provtas för att karakterisera och kvantifiera de olika faktionerna. Vidare även olika mätstrategier för att mäta luftburen kemisk exponering.

Gasmätningar

I slutet av veckan besöker Damina ett lokalt företag för att göra gasmätningar vid punktsvetsning. Det är bl a flyktiga kolväten, svavelväte, svaveldioxid och kvävedioxid som ska mätas. Mätningen utförs personburen och omfattar både aktiv och passiv provtagning. Svetsarna använder svetsskärm med fläktassisterad tillförsel av filtrerad luft. Mätningen avser att undersöka vilka föroreningar som finnsFortsätt läsa

Distansundervisning

Just nu har Damina en pågående distansundervisning vid Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Det är en kurs om hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljö. Kursen tar bl a upp mätstrategi, aktiva och passiva mätmetoder samt tolkning av mätdata och rapportering av resultat. Förutom inspelade föreläsningar ingår också ett grupparbete, som också utförsFortsätt läsa

Lyckad vecka i Gällivare

Effektivt arbete med riskbedömningar. Inbokat schem med besök till de olika avdelningarna/sektionerna/verksamheterna. Intressanta frågeställningar och diskussioner om produktval för att minska riskerna genom att byta ut vissa kemiska produkter som t ex produkter med isocyanater där det går.

På plats i Gällivare för arbetsmiljöarbete

Har just anlänt till Gällivare. Kommande vecka ska jag hjälpa till med att riskbedömma produkter, som innehåller allergiframkallande kemikalier. Det handlar om ca 150 olika produkter. Detta är det första riktiga arbetsmiljöuppdraget sedan början av februari, då jag gjorde damm- och asbestmätningar i Södertälje. Det har verkligen varit stiltje på arbetsmiljöfronten denna vinter och vår.