Intensiv lördag

I lördags var det ett antal bokade båttransporter, som också kom att utökas då glöm packning fick köras med extra tur. Hela förmiddagen fram till efter lunchtid ägnades åt båtkörning. Mellan turerna hann vi också med att plocka upp prickarna i gästhamnen som markerar sandbanken. Eftermiddagen däremot ägnades åt förberedelser för utbildning om kemisk arbetsmiljöFortsätt läsa

Asbestutbildning

Idag blev det en halvdag med undervisning om asbest, PCB och Bly vid First Camp Ansia uppe i Lycksele.

Möte med SAMS styrelse

Under tisdag och onsdag blev det en Stockholmsresa för styrelsemöte i SAMS. Det blev ett konstruktivt upptaktsmöte för höstens verksamhet. Främsta punkt på dagordningen var förslaget till omorganisation av föreningen genom att göra om regionföreningarna till arbetsgrupper under en styresle.

Idag utbildning om olycksutredning

Idag blev det en utbildning om olycksutredning. Det var en av SAMS utbildningar som hölls av Mattias Strömgren på MSB. Kursen omfattade olycksteori, utredningsmetoder och analysmetoder, som t ex händelseträdsanalys, felträdsanalys, schweizerostmodellen, avvikelseanalys m fl. Både kvalitativa respektive kvantitativa metoder belystes.

Digital utbildning

Idag har det varit arbete med inspelning av en digital företagsanpassad utbildning om aeosoler i arbetsmiljön. Frågor som: Vad är en aerosol? Hur bildas den? Hur mäter man exponering för aerosler? och Hur bearbetar man resultatet för att presentera i en rapport? kommer att belysas i denna utbildning.

Innearbete – då det är ruggit ute

Större delen av torsdag blev fylld med arbete vid datorn med bl a ett webinar om analyser av mögel, mögelsporer och MVOC. Med det blev också en kort stund ute för att ägna båtarna lite uppmärksamhet i regnet. Fortsatt arbete vid datorn med bl a digitalt möte lokalt med SAMs-Umeå. Det blev också inspelning avFortsätt läsa

Ny webkurs

Nu finns en ny webkurs att ta del av. Kursen är fokuserad på mätning av gaser, ångor och aerosoler. Kursen tar upp mätstrategi före mätning, provtagning av gaser och ångor, och aersoler samt strategier under och efter mätning. Gå till kurspresentationer Läs inbjudan till kursen

Webkursen förlängs

Tiden för webkursen förlängs med två veckor, då många anmälda inte hunnit se alla kursmoduler. Kursen kommer därför att fortgå även denna och nästa vecka till den 2 oktober.