Erbjudande webkurs om kemiska hälsorisker

Just nu erbjuder Damina en allmän webkurs om Kemiska Hälsorisker. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker. Det är en utbildning med inspelade föreläsningar (ca 6 st, 15-20 min). Varje föreläsning är en PowerPoint-presentation med tal. DetFortsätt läsa

Gaskärning

Damina ger kurs för SAMS

Sveriges Arbetsmiljöspecialister (SAMS) har beställt en webkurs om Kemiska hälsorisker från Damina. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker.

Mätningar av lösningsmedel

Igår har det varit mätningar av lösningsmedel vid en ny monteringsanläggning, som ska tas i bruk inom kort. Mätningarna avsåg att verifiera att montörernas exponering inte kommer att bli för stor och hur snabbt eventuell exponering avklingar. Mätningarna omfattade såväl personburen mätning som mätningar med direktvisande instrument.

Damina godkänd utbildningaanordnare av AFA

Damina är nu godkänd av AFA som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som vill köpa en utbildning av mig för chefer och arbetmiljöombud kan få upp till 70% av kostnaden i stöd från AFA. Läs mer om stödet hos AFA

Mycket tid framför datorn i Coronatid

Först en helg med elektroniskt möte med SRFs representantskap. Hela lördagen var det 6 tim temamöte med lunchpaus. Därefter följde möten med arbetsgrupperna och på kvällen blev det en social e-aktivitet. Sen på söndag fm hölls det formella Representantskapsmötet under 4 tim. Mötet genererade också arbete i form av att lägga upp fjärrmappar i Google-driveFortsätt läsa

Arbete både ute och inne denna vecka

Vissa veckor är mer variationsrika än andra. Denna vecka är det flera digitala möten, bl a planeringsmöte för Nordbi men även s k webinarier, d v s föreläsningar via on-line, bl a om Covid-19, MTO, Is och islossning, Balans inom akademin, Partnerskapsdag mm. Sen ska jag omarbeta en vägledningsdokument. Det är en vägledning för hurFortsätt läsa

På plats – spännande

På plats för två intensiva dagar med undervisning om att provta aerosoler i arbetsplatsluft och att också göra skarpa mätningar vid gasskärning. Så roligt och motiverande att komma igång med arbetsmiljöarbete igen. Mätningen omfattade respirabel aerosol utanför och innanför svetsskärmen, där friskluft blåser in, samt sexvärt krom och metaller, som mangan, järn, nickel, krom mFortsätt läsa

Undervisning

Nästa vecka åker jag till Gällivare för att undervisa om aerosolprovtagning och strategier för detta. Kursen omfattar teori om aerosoler, hur de bildas och hur olika fraktioner av aerosoler kan provtas för att karakterisera och kvantifiera de olika faktionerna. Vidare även olika mätstrategier för att mäta luftburen kemisk exponering.