Tre dagar med intensiv undervisning

Denna vecka har det varit två resdagar, måndag till Sundsvall och fredag hem. Däremellan tre dagar med intensiv undervisning av blivande arbetmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt. Bilden visar grupparbete vid den station där jag demonstrerar provtagningsutrustning för mätning av luftburna kemiska ämnen.

Undervisning till veckan

Efter en tid med inställd färja gick det i sista stund att ta sig iland för att under morgondagen köra ner till Sundsvall. Hela veckan som kommer ska jag undervisa blivande arbetsmiljöingenjörer. Det är studenter vid Yrkeshögskolan Mitt som ska lära sig om kemiska arbetsmiljörisker och hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsplatsluft.

Fler ofrivilliga arbetsdagar i stan

Färjan har nu varit inställd sedan i lördags morgon och jag har fått några ofrivilliga arbetsdagar i stan. Fick i måndags em i all hast fixa rum på YMCA och komma igång med planerade digitala möten och undervisning. Först i dag vid lunchtid kan jag komma med en färjetur hem.

Styrelsemöte SAMS

Arbete med planering av kommande versamhet nu när föreningen omorganiseras. Planeringen började med allmänt spånande med post-it lappar om hur nya styrelsen ska arbeta och hålla kontakt med medlemmarna. Frågor som kom upp var webplats, tidningen, utbildningar, geografiska arbetsgrupper, tema arbetsgrupper, rekrytering av medlemmar, myndighetskontakter, styrelsens inre arbete. Olika arbetsutskott formades för olika uppgifter. JagFortsätt läsa

Mätningar i Göteborg

Så är det dags för mer mätningar i början av veckan. Denna gång besökte jag Göteborg. Även denna gång var det arbetsstart i svinottan. Denna gång började vi mäta kl 4.30. Jag ägnade måndagskvällen åt att förbereda alla mätningar. Vid normal lunchtid var mätningarna över

Mätningar genomförda i början av denna vecka

Större mätning av emission från och exponering för asfaltrök. Mätning genomfördes både vid asfaltläggning och vid asfaltverk. Mätningen omfattade både stationär och personburen provtagning av 96 VOC-ämnen, PAH, SO2, H2S, NOx, aldehyder, inhalerbart och respirabelt damm, oljedimma och kvarts.

Denna vecka Gällivare

Så är det dags för nya mätningar i Gällivare. Lite bänglig resa blir det. Först egen båt till Norrfjärden och bil till Alvik. Sen flyg till Arlanda och sen vidare till Kiruna. Därifrån hyrbil ner till Gällivare för mätningarna och precis motsatt resaväg hem. Landar på Alvik vid 19.30 på torsdag. Därav egen båt förFortsätt läsa