Gaskärning

Mätningar i Norrbotten

Har gjort mätningar av bl a isocyanater, svetsrök, kvarts och asbets vid två olika gruvanläggningar i Norrbotten och kört 80 mil bil på tre dagar. Det var en provtagning på tisdag fm av isocyanater och svetsrök vid ett anrikningsverk under svetsning i målad plåt. Sen 20 mil bil till en omlastningsanläggning för mätning av svetsrökFortsätt läsa

Uppstart av examensarbeten

Idag var det uppstart av examensarbeten för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan-Mitt. Studenterna ska göra ett sex veckor långt examensarbete med arbetsmiljöinriktning. Studenterna väljer själva sitt projekt och skriver en synopsis för att beskriva sitt projket. När synopsis fått OK och en ämneshandledare utsetts kan studenterna påbörja projektet. Utbildningsledaren vid YH-mitt utser ämneshandledare. Jag är ansvarig förFortsätt läsa

Förberedelser för kommande mätningar

Inom kort blir det resa upp till Norrbotten för mätningar av isocyanater. Det är för att kontroller om det bildas luftburna isocyanater i halter nära gränsvärdet på grund av temisk nedbrytning vid svetsning på fordon lackerade med polyuretanlack. Mätningen ska ge underlag för riskbedömning och behov av evenuella åtgärder för att skydda mot skadlig exponeringFortsätt läsa

Årsmöte med SAMS

I går blev det att fara ner till Sundsvall. Tog 9-färjan och sen tåget på eftermiddagen så jag slapp köra hela vägen. Det gick dessutom fortare än att fara med bil. Övernattade på Scandic City. I dag har det varit årsmöte med SAMS, som inleddes med en utställning av olika skyddsutrustning på förmiddagen. Utställare varFortsätt läsa

Utbildning om cytostatika

Damina har fått ett utbildningsuppdrag att ta fram en webbaserad, företagsanpassad kurs om risker i arbetsmiljön med hantering av cytostatika och produkter och prover som kan innehålla cytostatika. Kursen ska baseras på bl a AVs föreskift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Kursen kommer att ges under våren. Framtagande av kursmaterial ochFortsätt läsa

Lokalgruppsmöte idag

SAMS lokalgrupp i Umeå hade ett möte i FFT-konsults lokaler i på Östra Norrlandsgatan. Frej Gruffman, som är lokalombud här i Umeå, och Matts Mårtensson, som driver FFT-konsult, var värdar för mötet. Frej inledde mötet, som samlat dussinet deltagare. Det var roligt att så många dök upp. Flera var nya medlemmar och var studenter påFortsätt läsa

Damina leder examensarbeten

Damina vann upphandlingen av att leda examensarbetet till Arbetsmiljöingenjörsutbildning vid Yrkeshögskolan Mitt. Examensarbetena ska genomföras under v 17 – v 22. I årets kurs finns 29 registerarde studenter som alla ska göra var sitt exjobb och opponera på en annan students arbete. Kursen avslutas sista veckan med muntilga reovisningar med opponering.

SAMS samverkansmöte

Igår, den 25 januari, deltog jag i ett samverkansmöte med SAMS (Sveriges Arbetsmiljöspecialister). Mötet inleddes efter lunch med ett studiebesök till Säkerhetsparken vid Arlanda. Säkerhetsparken är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut somFortsätt läsa

Tentavecka

Denna vecka avslutas med att studenterna på Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt avslutar sin delkurs Kemiska faktorer med en hemtenta.

Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa