Idag utbildning om olycksutredning

Idag blev det en utbildning om olycksutredning. Det var en av SAMS utbildningar som hölls av Mattias Strömgren på MSB. Kursen omfattade olycksteori, utredningsmetoder och analysmetoder, som t ex händelseträdsanalys, felträdsanalys, schweizerostmodellen, avvikelseanalys m fl. Både kvalitativa respektive kvantitativa metoder belystes.

Digital utbildning

Idag har det varit arbete med inspelning av en digital företagsanpassad utbildning om aeosoler i arbetsmiljön. Frågor som: Vad är en aerosol? Hur bildas den? Hur mäter man exponering för aerosler? och Hur bearbetar man resultatet för att presentera i en rapport? kommer att belysas i denna utbildning.

Innearbete – då det är ruggit ute

Större delen av torsdag blev fylld med arbete vid datorn med bl a ett webinar om analyser av mögel, mögelsporer och MVOC. Med det blev också en kort stund ute för att ägna båtarna lite uppmärksamhet i regnet. Fortsatt arbete vid datorn med bl a digitalt möte lokalt med SAMs-Umeå. Det blev också inspelning avFortsätt läsa

Ny webkurs

Nu finns en ny webkurs att ta del av. Kursen är fokuserad på mätning av gaser, ångor och aerosoler. Kursen tar upp mätstrategi före mätning, provtagning av gaser och ångor, och aersoler samt strategier under och efter mätning. Gå till kurspresentationer Läs inbjudan till kursen

Webkursen förlängs

Tiden för webkursen förlängs med två veckor, då många anmälda inte hunnit se alla kursmoduler. Kursen kommer därför att fortgå även denna och nästa vecka till den 2 oktober.

Zoommöten idag

Idag är det flera zoommöten som gäller. Dagen inleddes dock med en båttransport till Fjäderägg. Sen blev (em) och blir (kväll) det några frågestunder live med zoom till web-kursen om Kemiska hälsorisker.

Denna vecka och nästa webkurs

Denna vecka och nästa ger Damina en webkurs om kemiska hälsorisker för medlemmar i SAMS. Kursen finns även tillgänglig för de som inte är medlemmar i SAMS. Kursen har då en avgift. När du anmäler dig kommer vi överens om under hur lång tid du vill ha tillgång till kursen. Läs mer.

Utredningsarbete

Busväder ute! Då passar det bra att ägna sig åt lite kemiskt utredningsarbete. Igår och idag har det blivit en rejäl genomgång av riskbedömningar i databasen Chemsoft. Riskbedömningar för drygt ett hundratal kemiska produkter har jag hunnit med.