Damina leder examensarbeten

Damina vann upphandlingen av att leda examensarbetet till Arbetsmiljöingenjörsutbildning vid Yrkeshögskolan Mitt. Examensarbetena ska genomföras under v 17 – v 22. I årets kurs finns 29 registerarde studenter som alla ska göra var sitt exjobb och opponera på en annan students arbete. Kursen avslutas sista veckan med muntilga reovisningar med opponering.

SAMS samverkansmöte

Igår, den 25 januari, deltog jag i ett samverkansmöte med SAMS (Sveriges Arbetsmiljöspecialister). Mötet inleddes efter lunch med ett studiebesök till Säkerhetsparken vid Arlanda. Säkerhetsparken är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut somFortsätt läsa

Tentavecka

Denna vecka avslutas med att studenterna på Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt avslutar sin delkurs Kemiska faktorer med en hemtenta.

Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa

Avslutar Uretanprojektet

Har under hösten gjort en utredning om eventuell exponering för uretan, ett s k B-ämne, som bara får användas med tillstånd från Arbetsmiljöverket. Under några månader 2014-2015 användes uretan av misstag av en kund. När det upptäcktes stoppades användningen direkt. Kunden vill dock utreda om någon exponering för uretan kan ha uppstått under den periodenFortsätt läsa

Förra veckan undervisning i Sundsvall

Förra vecka var det upptakt på delkursen Kemiska faktorer i Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt. Damina AB är kursledade för denna delkurs. Kursen löper under två månader med en samling på plats under tre inledande dagar och resten sker digitalt på distans. Det blev tre intensiva dagar med fokus på regelverken för kemiskat arbete, riskbedömning avFortsätt läsa

Möte med Mynak

Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) inbjöd till ett referensgruppsmöte i Stockholm under tisdagen. Syftet med referensgruppen är att ge Mynak råd om hur de ska stötta Myndighetens för Yrkeshögskolan så att de kan ge styrande direktiv för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen. Idag ges den på flera platser i landet med olika förkunskapskrav och olika längd samt med olika fokusFortsätt läsa

Två av sex klara

Denna vecka har två av sex åtaganden slutförts. Veckan i Gällivare blev både intressant och trevlig. Utbildning om hur man mäter exponering för aerosoler med direktvisande instrument. Vi besökte några riktigt utmanande miljöer, som krävde ordentlig skyddsutrustning. Syftet med att använda direktvisande instrument istället för normala mätningar är att undersöka när man kan vara iFortsätt läsa

Intensivt slut på november

November månad avslutas oväntat mycket intensivt. Det har hela hösten fyllt på med åtaganden. Det innbär att vara nästan hela tiden på resande fot. Tur att man har lite rutin på att resa.

Denna vecka till Pajala

Denna vecka blir det tre dagar med undervisning om kemiska hälsorisker mm uppe i Pajala. Idag bilresa upp till Pajala och på fredag blir det bilresa hem. Däremellan tre intensiva dagar med undervisning.