Webkursen förlängs

Tiden för webkursen förlängs med två veckor, då många anmälda inte hunnit se alla kursmoduler. Kursen kommer därför att fortgå även denna och nästa vecka till den 2 oktober.

Zoommöten idag

Idag är det flera zoommöten som gäller. Dagen inleddes dock med en båttransport till Fjäderägg. Sen blev (em) och blir (kväll) det några frågestunder live med zoom till web-kursen om Kemiska hälsorisker.

Denna vecka och nästa webkurs

Denna vecka och nästa ger Damina en webkurs om kemiska hälsorisker för medlemmar i SAMS. Kursen finns även tillgänglig för de som inte är medlemmar i SAMS. Kursen har då en avgift. När du anmäler dig kommer vi överens om under hur lång tid du vill ha tillgång till kursen. Läs mer.

Utredningsarbete

Busväder ute! Då passar det bra att ägna sig åt lite kemiskt utredningsarbete. Igår och idag har det blivit en rejäl genomgång av riskbedömningar i databasen Chemsoft. Riskbedömningar för drygt ett hundratal kemiska produkter har jag hunnit med.

Hösten inleds med utredningsarbete

Damina kommer att inleda höstens arbetsmiljöarbete med ett kemiskt utredningsuppdrag. Det gäller att ta fram underlag om hälsorisker och kända fall av exponering för några ovanliga kemiska ämnen, bl a vissa glykoletrar och kolsvavla.

Erbjudande webkurs om kemiska hälsorisker

Just nu erbjuder Damina en allmän webkurs om Kemiska Hälsorisker. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker. Det är en utbildning med inspelade föreläsningar (ca 6 st, 15-20 min). Varje föreläsning är en PowerPoint-presentation med tal. DetFortsätt läsa

Gaskärning

Damina ger kurs för SAMS

Sveriges Arbetsmiljöspecialister (SAMS) har beställt en webkurs om Kemiska hälsorisker från Damina. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker.

Mätningar av lösningsmedel

Igår har det varit mätningar av lösningsmedel vid en ny monteringsanläggning, som ska tas i bruk inom kort. Mätningarna avsåg att verifiera att montörernas exponering inte kommer att bli för stor och hur snabbt eventuell exponering avklingar. Mätningarna omfattade såväl personburen mätning som mätningar med direktvisande instrument.

Damina godkänd utbildningaanordnare av AFA

Damina är nu godkänd av AFA som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som vill köpa en utbildning av mig för chefer och arbetmiljöombud kan få upp till 70% av kostnaden i stöd från AFA. Läs mer om stödet hos AFA

Mycket tid framför datorn i Coronatid

Först en helg med elektroniskt möte med SRFs representantskap. Hela lördagen var det 6 tim temamöte med lunchpaus. Därefter följde möten med arbetsgrupperna och på kvällen blev det en social e-aktivitet. Sen på söndag fm hölls det formella Representantskapsmötet under 4 tim. Mötet genererade också arbete i form av att lägga upp fjärrmappar i Google-driveFortsätt läsa