Maj torr och något varmare än normalt

Maj blev betydligt torrare än normalt med endast tre nederbördsdygn och totalt 19,8 mm. Det är ungefär hälften mot medelvärdet för senaste 11 åren som är 41,7 mm. Månaden inleddes med ett snödjup på 40 cm som snabbt sjönk ihop. Den 11 maj var mer än hälften av marken snöfri och snödjupsmätningen kunde avslutas förFortsätt läsa

Examination

Denna vecka examinerar jag av blivande arbetsmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall. Det är 22 rapporter som ska presenteras av studenterna och opponeras på av de andra studenterna. Efter att ha läst in sig på rapporterna, om totalt ca 600 sidor, under en handfull dagar var det dags att ge sig av till Sundsvall iFortsätt läsa

SAMS Årsmöte

I går deltog jag i SAMS Riksårsmöte. Årsmötet inleddes med en minikonferens där MYNAK presenterade ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö för högstadiet och gymnasiet. Därefter presenterade Bolagsverket hur man använder AI för dokumentsortering. Viktigaste frågan vid årsmötet var en omröstning om att slå ihop alla SAMS-regionföreningar till en förening ”Ett SAMS”. Årsmötet röstade för detta medFortsätt läsa

April torr och kall

April blev en torr månad. I slutet av månaden kom 30 mm nederbörd under ett oväder med hård vind och snödrev under två dygn, varav ca 10 mm kom som snö och gav ca 10 cm på marken. Månaden inleddes med ett snödjup på 90 cm som successivt sjönk ihop under månaden till 42 cmFortsätt läsa

Bra att veta om AFA-stöd för arbetsmiljöutbildningar inför årsskiftet

När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans stärks er samverkan i arbetsmiljöarbetet. Viktig insformation att känna till inför årsskiftet: AFA behöver få en ansökan per utbildningstillfälle. Det betyder att om du som arbetsgivaren ska ha en utbildning vid flera olika tillfällen för olika grupper behöver AFA få en ansökan per utbildningstillfälle och grupp.Fortsätt läsa