Möte med Mynak

Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) inbjöd till ett referensgruppsmöte i Stockholm under tisdagen. Syftet med referensgruppen är att ge Mynak råd om hur de ska stötta Myndighetens för Yrkeshögskolan så att de kan ge styrande direktiv för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen. Idag ges den på flera platser i landet med olika förkunskapskrav och olika längd samt med olika fokusFortsätt läsa

Två av sex klara

Denna vecka har två av sex åtaganden slutförts. Veckan i Gällivare blev både intressant och trevlig. Utbildning om hur man mäter exponering för aerosoler med direktvisande instrument. Vi besökte några riktigt utmanande miljöer, som krävde ordentlig skyddsutrustning. Syftet med att använda direktvisande instrument istället för normala mätningar är att undersöka när man kan vara iFortsätt läsa

Intensivt slut på november

November månad avslutas oväntat mycket intensivt. Det har hela hösten fyllt på med åtaganden. Det innbär att vara nästan hela tiden på resande fot. Tur att man har lite rutin på att resa.

Denna vecka till Pajala

Denna vecka blir det tre dagar med undervisning om kemiska hälsorisker mm uppe i Pajala. Idag bilresa upp till Pajala och på fredag blir det bilresa hem. Däremellan tre intensiva dagar med undervisning.

Ny webkurs

I dag finns en ny digital webkurs tillgänglig. Kursen beskriver hur riskbedömning av kemiskt arbete kan göras. De föreskrifter som gäller, de verktyg som finns att tillgå presenteras. Vidare en genomgång av hur riskbedömningsprocessen kan se ut. Riskbedömning består av flera steg som beskrivs under kursen. Läs mer

Ännnu mer undervisning på gång

Så är jag på plats i för morgondagens utbildningsinsats. Än nu incheckad på Scandic Skellefteå och gör lite uppföljande arbete med e-post och förfrågningar. I morgon väntar ännu en ny kursdag med undervisning om Asbest. Denna gång vid Degermyrans Återvinningscentral.

Intensiv lördag

I lördags var det ett antal bokade båttransporter, som också kom att utökas då glöm packning fick köras med extra tur. Hela förmiddagen fram till efter lunchtid ägnades åt båtkörning. Mellan turerna hann vi också med att plocka upp prickarna i gästhamnen som markerar sandbanken. Eftermiddagen däremot ägnades åt förberedelser för utbildning om kemisk arbetsmiljöFortsätt läsa

Idag utbildning om olycksutredning

Idag blev det en utbildning om olycksutredning. Det var en av SAMS utbildningar som hölls av Mattias Strömgren på MSB. Kursen omfattade olycksteori, utredningsmetoder och analysmetoder, som t ex händelseträdsanalys, felträdsanalys, schweizerostmodellen, avvikelseanalys m fl. Både kvalitativa respektive kvantitativa metoder belystes.

Idag redovisning och bedömning av projektarbeten

Dagen har varit fokuserad på att lyssna på redovisningar av och bedöma rapporter om projektarbeten till kursen Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet vid Umeå Universitet. Det var projektarbeten med rapporter om olika miljögifter eller miljöpåverkande produkter som t ex perfluorerad skidvalla, PCB, PAH, glyfosat, neonikotinoider, Bisfenol-A, bromerade flamskyddsmemdel. Projekten har utförts som grupparbeten. Det blevFortsätt läsa