Idag utbildning om olycksutredning

Idag blev det en utbildning om olycksutredning. Det var en av SAMS utbildningar som hölls av Mattias Strömgren på MSB. Kursen omfattade olycksteori, utredningsmetoder och analysmetoder, som t ex händelseträdsanalys, felträdsanalys, schweizerostmodellen, avvikelseanalys m fl. Både kvalitativa respektive kvantitativa metoder belystes.

Idag redovisning och bedömning av projektarbeten

Dagen har varit fokuserad på att lyssna på redovisningar av och bedöma rapporter om projektarbeten till kursen Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet vid Umeå Universitet. Det var projektarbeten med rapporter om olika miljögifter eller miljöpåverkande produkter som t ex perfluorerad skidvalla, PCB, PAH, glyfosat, neonikotinoider, Bisfenol-A, bromerade flamskyddsmemdel. Projekten har utförts som grupparbeten. Det blevFortsätt läsa

Idag tömning av nb-mätare och avfallswebinar

Leverans av frostskyddsvätska för väderstationens nederbördsmätare försenad och kom till mig i fredags. Det har medfört att befintlig vätska i mätarens behållare hade frusit, vilket skapat extra arbete. Behållaren fick lossas från mätaren och tas med hem för att tinas. Med varmvatten och varmluftpistol kunde is närmast behållarens vägg tinas så att isklumpen i behållarenFortsätt läsa

Digital utbildning

Idag har det varit arbete med inspelning av en digital företagsanpassad utbildning om aeosoler i arbetsmiljön. Frågor som: Vad är en aerosol? Hur bildas den? Hur mäter man exponering för aerosler? och Hur bearbetar man resultatet för att presentera i en rapport? kommer att belysas i denna utbildning.

Ny webkurs

Nu finns en ny webkurs att ta del av. Kursen är fokuserad på mätning av gaser, ångor och aerosoler. Kursen tar upp mätstrategi före mätning, provtagning av gaser och ångor, och aersoler samt strategier under och efter mätning. Gå till kurspresentationer Läs inbjudan till kursen

Webkursen förlängs

Tiden för webkursen förlängs med två veckor, då många anmälda inte hunnit se alla kursmoduler. Kursen kommer därför att fortgå även denna och nästa vecka till den 2 oktober.

Denna vecka och nästa webkurs

Denna vecka och nästa ger Damina en webkurs om kemiska hälsorisker för medlemmar i SAMS. Kursen finns även tillgänglig för de som inte är medlemmar i SAMS. Kursen har då en avgift. När du anmäler dig kommer vi överens om under hur lång tid du vill ha tillgång till kursen. Läs mer.

Erbjudande webkurs om kemiska hälsorisker

Just nu erbjuder Damina en allmän webkurs om Kemiska Hälsorisker. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker. Det är en utbildning med inspelade föreläsningar (ca 6 st, 15-20 min). Varje föreläsning är en PowerPoint-presentation med tal. DetFortsätt läsa

Gaskärning

Damina ger kurs för SAMS

Sveriges Arbetsmiljöspecialister (SAMS) har beställt en webkurs om Kemiska hälsorisker från Damina. Kursen ligger på en grundläggande nivå och vänder sig till de som arbetar med kemiska ämnen, men inte har någon fördjupad kunskap om kemiska hälsorisker.