Landsbygdsrådet

HUF har utsett mig som representant för Holmön till kommunens Landsbygdsråd. Årets första möte hölls på Forslunda gymnasiet på Alla Hjärtans Dag den 14 februari. Mötet inleddes med att Mikael Berglund hälsade alla välkomna och att Forslunda gymnasiet rektor presenterade skolan och deras olika utbildningar, som inte bara är Naturbruksprogrammet. Där finns också Smådjur ochFortsätt läsa

Utbildning om cytostatika

Damina har fått ett utbildningsuppdrag att ta fram en webbaserad, företagsanpassad kurs om risker i arbetsmiljön med hantering av cytostatika och produkter och prover som kan innehålla cytostatika. Kursen ska baseras på bl a AVs föreskift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Kursen kommer att ges under våren. Framtagande av kursmaterial ochFortsätt läsa

Damina leder examensarbeten

Damina vann upphandlingen av att leda examensarbetet till Arbetsmiljöingenjörsutbildning vid Yrkeshögskolan Mitt. Examensarbetena ska genomföras under v 17 – v 22. I årets kurs finns 29 registerarde studenter som alla ska göra var sitt exjobb och opponera på en annan students arbete. Kursen avslutas sista veckan med muntilga reovisningar med opponering.

Tentavecka

Denna vecka avslutas med att studenterna på Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt avslutar sin delkurs Kemiska faktorer med en hemtenta.

Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa

Igår undervisning för MHS-studenter

Det är mycket undervisning just nu. Idag startade jag upp ett projektarbete om organiska miljlögifter med studenter vid programmet för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid Umeå Univeristet. Alla grupper får ett case att jobba med och fördjupa sig i. Arbetet ska resultera i en rapport och en muntlig redovisning med opposition den 12 januari. Alla grupperFortsätt läsa

Förra veckan undervisning i Sundsvall

Förra vecka var det upptakt på delkursen Kemiska faktorer i Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Mitt. Damina AB är kursledade för denna delkurs. Kursen löper under två månader med en samling på plats under tre inledande dagar och resten sker digitalt på distans. Det blev tre intensiva dagar med fokus på regelverken för kemiskat arbete, riskbedömning avFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa

Möte med Mynak

Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) inbjöd till ett referensgruppsmöte i Stockholm under tisdagen. Syftet med referensgruppen är att ge Mynak råd om hur de ska stötta Myndighetens för Yrkeshögskolan så att de kan ge styrande direktiv för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen. Idag ges den på flera platser i landet med olika förkunskapskrav och olika längd samt med olika fokusFortsätt läsa

Två av sex klara

Denna vecka har två av sex åtaganden slutförts. Veckan i Gällivare blev både intressant och trevlig. Utbildning om hur man mäter exponering för aerosoler med direktvisande instrument. Vi besökte några riktigt utmanande miljöer, som krävde ordentlig skyddsutrustning. Syftet med att använda direktvisande instrument istället för normala mätningar är att undersöka när man kan vara iFortsätt läsa