Uppstart av examensarbeten

Nästa vecka inleds en hektisk period med examensarbeten för de studenter som pluggar till Arbetsmiljöingenjör vid Yrkeshögskolan MItt i Sundsvall. Som kursledare och examinator har det denna vecka varit mycket e-möten med studenter och deras handledare för att stämma av att allt är klart och OK inför att de ska börja med exjobben. Redovisningen blirFortsätt läsa

Tre dagar med intensiv undervisning

Denna vecka har det varit två resdagar, måndag till Sundsvall och fredag hem. Däremellan tre dagar med intensiv undervisning av blivande arbetmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt. Bilden visar grupparbete vid den station där jag demonstrerar provtagningsutrustning för mätning av luftburna kemiska ämnen.

Undervisning till veckan

Efter en tid med inställd färja gick det i sista stund att ta sig iland för att under morgondagen köra ner till Sundsvall. Hela veckan som kommer ska jag undervisa blivande arbetsmiljöingenjörer. Det är studenter vid Yrkeshögskolan Mitt som ska lära sig om kemiska arbetsmiljörisker och hur man mäter exponering för kemiska ämnen i arbetsplatsluft.

Fler ofrivilliga arbetsdagar i stan

Färjan har nu varit inställd sedan i lördags morgon och jag har fått några ofrivilliga arbetsdagar i stan. Fick i måndags em i all hast fixa rum på YMCA och komma igång med planerade digitala möten och undervisning. Först i dag vid lunchtid kan jag komma med en färjetur hem.

En arbetsdag i stan

Efter helgens besök till Hasselö anlände jag med nattåget till Umeå och fick en arbetsdag i stan. Det är tur att man kan boka in sig på ett arbetsrum på stadsbiblioteket för digitala möten och skrivarbete.

Styrelsemöte SAMS

Arbete med planering av kommande versamhet nu när föreningen omorganiseras. Planeringen började med allmänt spånande med post-it lappar om hur nya styrelsen ska arbeta och hålla kontakt med medlemmarna. Frågor som kom upp var webplats, tidningen, utbildningar, geografiska arbetsgrupper, tema arbetsgrupper, rekrytering av medlemmar, myndighetskontakter, styrelsens inre arbete. Olika arbetsutskott formades för olika uppgifter. JagFortsätt läsa

Examination

Denna vecka examinerar jag av blivande arbetsmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall. Det är 22 rapporter som ska presenteras av studenterna och opponeras på av de andra studenterna. Efter att ha läst in sig på rapporterna, om totalt ca 600 sidor, under en handfull dagar var det dags att ge sig av till Sundsvall iFortsätt läsa

Möte i Tallin om havsbaserad vindkraft

Damina har varit SRF:s representant i EU-projektet BALOWIL, som handlar om havsbaserad vindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet hade sin andra workshop i Tallin under tisdagen. Det var ett 25-tal deltagare från Baltstaterna, Polen och Sverige, varav två från Sverige. Projektet finansieras bl a av EU och Svenska Institutet och leds av fem forskande och utvecklande organisationer.Fortsätt läsa

Studieresa till Granö

I tisdags var det en studieresa till Granö med besök till Lanthandeln, Granö Beckasin och Granö Bagaren. Vi fick också en presentation av begreppet Granö Beckasin, som inte bara är övernattningsanläggningen utan ett koncept för att skapa hållbar lokal affärsverksamhet som bygger mycket på samarbete.

Studieresa till Samsö

Deltar i en studieresa till Samsö med SRF för att studera hållbar infrastruktur för miljö och energi på öar. Samsö Energiakademi (EA) är värd under vår vistelse på Samsö. EA har presenterat sin verksamhet och de projekt de drivit och driver. De har bl a sett till att många Samsöbor kunnat byta från olja-/koleldning tillFortsätt läsa