April ganska normal men med vissa extremer

I april fick vi 35,2 mm nederbörd under 17 nederbördsdygn. Det är ganska normal mängd nederbörd jämfört med medelvärdet under de senaste 13 åren, som är 37,2 mm men bara under 10 nederbördsdygn. Det innebär att vi hade nederbörd många fler dygn än normalt. Den mesta nederbörden kom som regn eller snöblandat regn, även omFortsätt läsa

Mars ganska normal

Det kom 37,8 mm nederbörd under 15 nederbördsdygn i mars. Det är något mer nederbörd än medelvärdet under de senaste 12 åren, som är 35 mm under 11 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden, ca 23 mm, kom som regn eller snöblandat regn under sista dagarna i månaden. Snödjupet var 75 cm i början av månaden. DetFortsätt läsa

Trista förhållanden på isen nu

Senaste veckan med dimma, plusgrader har tärt på isytan. Nu är isen bar med smältvatten i mer eller mindre stora pölar med dm djupt vatten som det går små vågor på i NO-vinden. Ännu inga sälar siktade på isen. Jag räknar med att sikta några inom en snar framtid, bara dimman lättar och det blirFortsätt läsa

Februari kall och lite torr

Under februari kom 42,2 mm nederbörd under 15 nederbördsdygn. Det är mindre nederbörd än medelvärdet under de senaste 11 åren, som är 51,1 mm under 16 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom som snö, men under senare delen månaden kom ca 4 mm, som regn eller snöblandat regn. I inledningen av februari var snödjupet 56 cm.Fortsätt läsa

Oktobervädret

I oktober blev nederbörden 56,5 mm under 12 nederbördsdygn. Det är betydligt mindre är medelvärdet för oktober under de senaste 11 åren, som är 76,4 mm. Den mesta nederbörden ca 40 mm kom under andra veckan av månaden. Medeltemperaturen i oktober var 1,3 grader, vilket är kallare än 11-årsmedelvärdet på 3,8 grader. Månadens max-temperatur blevFortsätt läsa

Så blev september

Nederbörden i september blev 73.6 mm under 15 nederbördsdygn. Det är betydligt mer är medelvärdet för september under de senaste 11 åren, som är 59,6 mm. Den mesta nederbörden ca 45 mm kom i början och mitten av månaden. Septembers medeltemperatur blev 12,2 grader, vilket är något över 11-årsmedelvärdet på 10,2 grader. Den 14 septemberFortsätt läsa

Augusti blöt och sval

Det kom 104,1 mm nederbörd under 18 nederbördsdygn i augusti. Det är betydligt mer är augustimedelvärdet under de senaste 11 åren, som är 66.5 mm. Den mesta nederbörden drygt 43 mm kom under månadens sista dagar. Medeltemperaturen i augusti var 17,5 grader, vilket är något över 11-årsmedelvärdet på 16,8 grader. Max-temperaturen var 26,1 grader, vilketFortsätt läsa

Junivädret

Juni blev extremt torr med enbart 21 mm regn fördelat på 6 nederbördsdygn. Det är den näst torraste juni under de senaste 11 åren. Det är mindre än hälften av medelvärdet för de senaste 11 åren, som är 47,9 mm. Den mesta nederbörden ca 16 mm kom under natten till den 24 juni. Medeltemperaturen UnderFortsätt läsa