Septembervädret

Vi fick nästan dubbelt så mycket nederbörd, 99,5 mm, under september som medelvädet, 58,8 mm, för september de senaste 8 åren. Mer än hälften av nederbörden kom under ett tillfälle 23 – 25 september. Då fick vi 59,2 mm. Antalet nederbördsdygn var 15 st, vilket är något mer än medelvärdet på 13 dygn. Även septemberFortsätt läsa

Vädret i augusti

Augusti var nedelbördsrik med hela 94,3 mm. Det mesta av nederbörden kom vid två tillfällen under månaden. Som mest fick vi 31,5 mm under em den 17:e och natten till den 18 juli. Nederbörden ligger långt över medel för de senaste åtta åren, som är 63 mm. Antalet nederbördsdygn var 15 st, vilket är merFortsätt läsa

Julivädret

Nedelbörden i juli var 58,8 mm. Det mesta av nederbörden kom utspridd under tre tillfällen under månaden. Som mest fick vi 25 mm under natten till den 18 juli. Nederbörden ligger något över medel för de senaste åtta åren, som är 44,3 mm. Antalet nederbördsdygn var 11 st, vilket är precis som medelvärdet. Juli harFortsätt läsa

Vädret under Juni

Nedelbörden i juni var 74,3 mm. Den mesta nederbörden kom i mitten av månaden. Som mest fick vi 34.6 mm under natten till den 15 juni. Det ligger avsevärt över medel för de senaste åtta åren som är 49,6 mm. Däremot var det färre dygn med mycket nederbörd, d v s 10 nedebördsdygn mot medelFortsätt läsa

Vädret i maj

Jämfört med de senaste åtta åren har maj varit lite kallare än normalt med en medeltemperatur på 7,5 grader jämfört med åttaårsvärdet på 8,7 grader. Lägsta teperatur var -5,3 grader jämfört med -3,1 gradet. Däremot ligger max temp i maj i år på 23,4 grader över medelvärdet på 21 grader. Nedelbörden på 44,6 mm liggerFortsätt läsa

Kontroll av bina

Åter en kontroll av bikuporna och myrornas försök att ta över. Det förebyggande årgärderna som jag gjort och fortlöpande gör har radikalt minskat myrangreppen i Toras bigård hemma vid Jongården. Första besöket till bikuporna i Snöcksmyra visade att även dessa samhällen har överlevt vintern och inga myangrepp här. Det innebär att samtliga mina samhällen harFortsätt läsa

Flera båttransporter denna helg

Tidigt lördag morgon var det byte av manskap på fågelstationen. Körde ut tre personer som ska vara där kommande vecka. Med tillbaka fyra personer som varit en vecka på Fjäderägg och ringmärkt fågel. Senare på fm en hämtning av cateringmat och programblad till ett arrangemang här på Holmön. En em körning blev avbokad på grundFortsätt läsa

Aprilvädret

Trenden med uppehåll höll inte i sig under april månad. Trots mycket sol så fick vi lite mer nederbörd än normalt. Under april kom det 38,5 mm. Det kan jämföras med medelvärdet för april de senaste 8 åren som är 24,2 mm. Det mesta 29,2 mm kom som blötsnö under bakslaget 10 -14 april. DetFortsätt läsa