Arbete på väderstationen

Idag blev det att dokumentera (mäta upp och rita skiss samt fotografera) inhägnaden till väderstationen inför en upprustning av inhägnaden efter sommaren. Som framgår av bilderna börjar trävirket vara i behov av att bytas ut. Meteorologerna tror också att inhägnaden är så tät att den skapar ett mikroklimat inne som ger några grader högre temperatur.Fortsätt läsa

Skiftande aprilväder

I april 2022 fick vi något mindre nederbörd än normalt med 32,9 mm mot 38,2 som är 10-års medelvärdet för april. Antalet nedebördsdygn är också något färre med 9 dygn mot 10-års medelvärdet på 10 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom under ett oväder en vecka in i måndaden med 30 mm den 8-11 april. SnödjupetFortsätt läsa

Torr och varm mars

Mars blev en torrare månad än normlat med bara 19,8 mm nederbörd. Det är betydligt mindre än 10-års medelvärdet för mars, som är 33 mm. Antalet nedebördsdygn är däremot samma som 10-års medelvärdet på 11 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom i slutet av månaden med 11 mm den 27-28 mars. Snödjupet var som högst direktFortsätt läsa

Februarivädret

I februari kom 55 mm nederbörd till övervägande delen som snö. Det är något med än 10-års medelvärdet för februari, som är 53,1 mm. Antalet nedebördsdygn är ett dygn mindre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn, mot medelvärdet på 17 dygn. Den mesta nederbörden kom två rejäla snöfall i början och mittenFortsätt läsa

Vädret i januari

Under januari fick vi 34,3 mm nederbörd till största delen som snö. Det är lägre än 10-års medelvärdet för januari, som är 57,4 mm. Antalet nedebördsdygn är också färre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn mot medelvärdet på 18 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall utspritt över hela månaden. SnödjupetFortsätt läsa

Decembervädret

Nedebörden under december var 21,8 mm, vilket är betydligt lägre än 8-års medelvärdet för december som är 66,4 mm. Däremot är antalet nedebördsdygn är större än 8-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 22 dygn mot medelvärdet på 20 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall under många dagar som knappt gav mätbara mängder iFortsätt läsa

Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Idag tömning av nb-mätare och avfallswebinar

Leverans av frostskyddsvätska för väderstationens nederbördsmätare försenad och kom till mig i fredags. Det har medfört att befintlig vätska i mätarens behållare hade frusit, vilket skapat extra arbete. Behållaren fick lossas från mätaren och tas med hem för att tinas. Med varmvatten och varmluftpistol kunde is närmast behållarens vägg tinas så att isklumpen i behållarenFortsätt läsa

Vädret i november

Nu är höstens nederbörstrend bruten. Nedebörden under november var 58,9 mm, vilket är lägre än 8-års medelvärdet för november som är 73 mm. Även antalet nedebördsdygn är lägre än 8-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 13 dygn mot medelvärdet på 16 dygn. Under åttaårsperioden så hade vi fem år med som mest tvåsiffrigt snödjup. SomFortsätt läsa

Vädret skjuter upp skitjobb

De sista uppgifterna på ÅVG innan vintern är att tömma miljöboden på miljöfarligt avfall och slamsuga latrintunnor. Nu är det andra gången skitjobben blir uppskjutna. Förra veckan blev två pass inställda då färjan p g a vädret avbokade dels slambilen, som skulle tömma latrintunnor måndag morgon, och dels miljölastbilen, som skulle tömma miljöboden tisdag morgon.Fortsätt läsa