Vädret i januari

Året inleddes med en nederbördsrik månad med 102,5 mm nederbörd under 19 nederbördsdygn, varav det mesta kom som snö i början av månaden. Sen blev det mildare och mycket kom också som regn och snöblandat regn. Som mest var snötäcket 75 cm. I mitten av månaden kom en hel del regn. Snön sjönk då ihopFortsätt läsa

Decembervädret

December blev en nederbördsrik månad med 93,8 mm nederbörd under 19 nederbördsdygn, varav det mesta kom som snö. Som mest var snötäcket 47 cm. I slutet av månaden kom en del regn och snön sjönk ihop till 40 cm på Nyårsafton. Nedebördsmängeden är långt över medelvärdet för de senaste 10 åren som är 69,2 mmFortsätt läsa

Vädret i november

Årets november blev en väldigt torr månad. Vi fick endast 26,2 mm nederbörd under 8 nederbördsdygn, varav ca 6 mm kom som snö i mitten av månaden och gav ett snötäcke på 5 cm, som låg kvar månaden ut. Det är långt under medelvärdet för de senaste 10 åren som är 68,4 mm under 15Fortsätt läsa

Arbete på väderstationen idag

I dag var det dags att tömma nederbördsmätaren och fylla på frostskyddsvätska vid väderstationen. Nederbördsmätaren väger nederbörden. Den röda hinken, som skymtar i överkant på första bilden, står i en ram som hänger i tre fästpunkter. Två är fasta kedjor medan den tredje är en tunn metalltråd med en frekvnsgivare, som sätter tråden i svängning.Fortsätt läsa

Oktobervädret

Årets oktober blev en i stort sett en normal oktobermånad nederbördsmässiget. Vi fick totalt 77,2 mm regn under 16 nedebördsdygn, varav det mesta kom i början och slutet av månaden. Det är nära medelvärdet för de senaste 10 åren som är 78,4 mm under 16 dygn. Oktobers medeltemperatur blev 4,8 grader, vilket ligger över 10-årsmedelvärdetFortsätt läsa

Vädret i september

September var i huvudsak en torr månad, men under en vecka mitt månaden kom en regnperiod då i stort sett all månadens nederbörd föll. Det blev totalt 52,8 mm under 10 nedebördsdygn, varav 51 mm kom under mittveckan. Det är mindre nederbörd än medelvärdet för de senaste 10 åren som är 58,2 mm. Antalet nedebördsdygnFortsätt läsa

Invintring av bina

Så äntligen kom tid att invintra bina. Det var i grevens stund då prognosen för närmaste tiden pekar på kyla, regn och allmänt ruggisgt väder. Under två dagar har nu samhällena slutskattats och har fått vinterforder. Jag kunde också konstatera honungskörden i år är ganska blygsam med endast 11 lådor med mer eller mindre välfylldaFortsätt läsa

Normal augusti

Även i augusti fick vi tre regnomgångar med 11, 13 och 13 mm regn. Där emellan var det dagar med lättare regn. Totalt fick vi 60 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är väldigt nära medelvärdet för de senaste 10 åren som är 62,7 mm. Antalet nedebördsdygn var något fler än 10-års medelvärdet på 12Fortsätt läsa

Nytt stängsel vid väderstationen

SMHI:s meterologer misstänker att trästängslet runt väderstaionen skapat ett mikroklimat innanför som ger några grader högre temperatur än utanför under vissa väderförhållanden. I helgen har därför det gamla trästängslet runt väderstationen bytts till ett glest nätstängsel av den typ som är standard vid andra väderstationer. Stängselstolparna har också stagats med ett antal nya tvärstöttor. NuFortsätt läsa

Varm och blöt juli

Vi fick tre rejäla rotblötor med 21, 15 respektive 30 mm regn under juli 2022. Totalt kom 96 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är avsevärt mer nederbörd är medelvärdet för de senaste 10 åren som är 49,4 mm. Antalet nedebördsdygn var också fler än 10-års medelvärdet på 11 dygn med nederbörd. Det var ocksåFortsätt läsa