Vädret i september

September var i huvudsak en torr månad, men under en vecka mitt månaden kom en regnperiod då i stort sett all månadens nederbörd föll. Det blev totalt 52,8 mm under 10 nedebördsdygn, varav 51 mm kom under mittveckan. Det är mindre nederbörd än medelvärdet för de senaste 10 åren som är 58,2 mm. Antalet nedebördsdygnFortsätt läsa

Invintring av bina

Så äntligen kom tid att invintra bina. Det var i grevens stund då prognosen för närmaste tiden pekar på kyla, regn och allmänt ruggisgt väder. Under två dagar har nu samhällena slutskattats och har fått vinterforder. Jag kunde också konstatera honungskörden i år är ganska blygsam med endast 11 lådor med mer eller mindre välfylldaFortsätt läsa

Normal augusti

Även i augusti fick vi tre regnomgångar med 11, 13 och 13 mm regn. Där emellan var det dagar med lättare regn. Totalt fick vi 60 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är väldigt nära medelvärdet för de senaste 10 åren som är 62,7 mm. Antalet nedebördsdygn var något fler än 10-års medelvärdet på 12Fortsätt läsa

Nytt stängsel vid väderstationen

SMHI:s meterologer misstänker att trästängslet runt väderstaionen skapat ett mikroklimat innanför som ger några grader högre temperatur än utanför under vissa väderförhållanden. I helgen har därför det gamla trästängslet runt väderstationen bytts till ett glest nätstängsel av den typ som är standard vid andra väderstationer. Stängselstolparna har också stagats med ett antal nya tvärstöttor. NuFortsätt läsa

Varm och blöt juli

Vi fick tre rejäla rotblötor med 21, 15 respektive 30 mm regn under juli 2022. Totalt kom 96 mm nederbörd under 14 nederbördsdygn. Det är avsevärt mer nederbörd är medelvärdet för de senaste 10 åren som är 49,4 mm. Antalet nedebördsdygn var också fler än 10-års medelvärdet på 11 dygn med nederbörd. Det var ocksåFortsätt läsa

Bad

Juni torr och varm

Juni 2022 inleddes med några dagar med mycket nederbörd, nästan 24 mm under de första fyra dagarna. Sen följde en torr 10-dagars period innan det kom en vecka med lite nederbörd varje dag. Från Midsommar och månaden ut blev det sen en mycket torr och varm period. Juni blev, trots inledningen, torrare än normalt medFortsätt läsa

Torr maj

Maj 2022 var betydligt torrare än normalt med bara hälften av normal nederbörd med 21,4 mm mot 43,9 mm som är 10-års medelvärdet. Antalet nedebördsdygn var 14 st, vilket däremot är något fler än mot 10-års medelvärdet på 12 nederbördsdygn. Den mesta nederbörden kom under slutet måndaden. Snödjupet var 20 cm i början av månaden,Fortsätt läsa

Arbete på väderstationen

Idag blev det att dokumentera (mäta upp och rita skiss samt fotografera) inhägnaden till väderstationen inför en upprustning av inhägnaden efter sommaren. Som framgår av bilderna börjar trävirket vara i behov av att bytas ut. Meteorologerna tror också att inhägnaden är så tät att den skapar ett mikroklimat inne som ger några grader högre temperatur.Fortsätt läsa