Skogsvårdsbränning

I helgen har jag gjort ett experiment med skogsvådsbränning. Genom att elda längst ner mot stammen på tallar kan man få en bättre kvalitet på virket. Vad som händer är att trädet störs och skadas lite grand. Det minskar tillväxttakten och ger tätare årsringar. Det ökar även inlagringen av tjära i veden. Det ger senFortsätt läsa

En arbetsdag i stan

Efter helgens besök till Hasselö anlände jag med nattåget till Umeå och fick en arbetsdag i stan. Det är tur att man kan boka in sig på ett arbetsrum på stadsbiblioteket för digitala möten och skrivarbete.

Examination

Denna vecka examinerar jag av blivande arbetsmiljöingenjörer vid Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall. Det är 22 rapporter som ska presenteras av studenterna och opponeras på av de andra studenterna. Efter att ha läst in sig på rapporterna, om totalt ca 600 sidor, under en handfull dagar var det dags att ge sig av till Sundsvall iFortsätt läsa

Möte i Tallin om havsbaserad vindkraft

Damina har varit SRF:s representant i EU-projektet BALOWIL, som handlar om havsbaserad vindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet hade sin andra workshop i Tallin under tisdagen. Det var ett 25-tal deltagare från Baltstaterna, Polen och Sverige, varav två från Sverige. Projektet finansieras bl a av EU och Svenska Institutet och leds av fem forskande och utvecklande organisationer.Fortsätt läsa

Uppstart av examensarbeten

Idag var det uppstart av examensarbeten för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan-Mitt. Studenterna ska göra ett sex veckor långt examensarbete med arbetsmiljöinriktning. Studenterna väljer själva sitt projekt och skriver en synopsis för att beskriva sitt projket. När synopsis fått OK och en ämneshandledare utsetts kan studenterna påbörja projektet. Utbildningsledaren vid YH-mitt utser ämneshandledare. Jag är ansvarig förFortsätt läsa

Nordbikonferens

I helgen har jag varit på Nordbikonferensen. Nordbiföreningen ordnar en konferens för föreningens medlemmar vart annat år. Under flera år har den varit på Hotell Mittlandia i Ånge. Förra året var vi tvungna att skjuta upp den på grund av pandemin, så nu är det tre år sedan sist. Detta år var programmet ganska fokuseratFortsätt läsa

Denna vecka redovisning av grupparbeten

Denna vecka är det redovisningar av grupparbeten på två olika kurser. På torsdag är det MHS-studenter vid Umeå Universitet som redovisar sina grupparbeten om miljögifter. De har fått grupparbeten att ta reda på mer om specifika ämnen eller ämnesgrupper, t ex Glyfosat, Bisfenol-A, Neonikotinoider. Vad är det för ämnen, vad används de till, vad ärFortsätt läsa

Avslutar Uretanprojektet

Har under hösten gjort en utredning om eventuell exponering för uretan, ett s k B-ämne, som bara får användas med tillstånd från Arbetsmiljöverket. Under några månader 2014-2015 användes uretan av misstag av en kund. När det upptäcktes stoppades användningen direkt. Kunden vill dock utreda om någon exponering för uretan kan ha uppstått under den periodenFortsätt läsa

Öforskning

Idag blev det ett besök på Nämdö, med avstigning vid Sand brygga, för att delta i ett nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv. SRF, tillsammans med Södertörns högskola, SLU och SIKO, ordnade under dagen (lördag) ett nätverksmöte mellan forskare och öbor för att diskutera olika tänkbara forskningsprojekt om livet på öar. DetFortsätt läsa